Bisneskurssien ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhdessä tuottamat opintojaksot tarjoavat yksinkertaisen keinon täyttää lukioille lukiolaissa asetettu velvoite korkeakouluyhteistyöstä. Toisin kuin avointen yliopistojen opinnot normaalisti, ovat yhteistyössä tuotetut opintojaksot sekä oppilaitoksille että opiskelijoille maksuttomia, ja verkossa suoritettavina niitä voi opiskella kaikkialla Suomessa.

Opintosuoritus hyväksiluetaan sekä lukion että Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoihin. Muissa yliopistoissa opintopisteet tulee hakea erikseen. Kukin lukio myös tekee omat linjauksensa lukiossa hyväksyttävien opintopisteiden määrän suhteen.

 

Opintojaksot lukiolaisille 

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa lukiolaisia yliopisto-opintoihin orientoivat opintojaksot Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta (2 op), Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (2 op) sekä Oma talous haltuun). Opintojaksot pohjautuvat TATin Bisneskursseihin, mutta lisäksi niissä on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tuottamaa oppimateriaalia. Kurssin arvioinnista vastaa Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Opinnot sopivat toteutustavoiltaan ja laajuudeltaan (2 opintopistettä) lukion rinnalla opiskeltaviksi. Laajuus vastaa yhtä lukiokurssia.

 

Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta, 2 op
Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta -opintojaksossa tarkastellaan liiketoimintaa ja globalisaatiota eri näkökulmista. Opintojaksossa käsitellään globalisaation merkitystä liiketoiminnassa sekä talouden megatrendejä. Lisäksi tarkastellaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä liiketoiminnassa. Opintojaksossa tutustutaan myös strategian merkitykseen kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Aluksi perehdytään yleisesti talouden globalisaatioon ja toimintaympäristöön. Sen jälkeen edetään yritysten kansainväliseen toimintaan, johon sisältyvät yritysten globaalit strategiamallit, riskienhallinta, kilpailukykytekijät. Seuraava teema käsittelee talouden megatrendien ja kiertotalouden tarjoamia kaupallisia mahdollisuuksia. Vastuullinen liiketoiminta ja sen osa-alueet muodostavat oman teemansa.

Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen, 2 op
Kurssi luo pohjan kaupalliselle osaamiselle ja globaalille liikesivistykselle. Kauppojen aikaansaaminen ja asiakassuhteiden luominen ovat kaiken liiketoiminnan perusta. Myynnin osalta kurssilla keskitytään myyntitekniikoihin sekä ratkaisumyyntiin, jolla tarkoitetaan asiakkaiden tarpeisiin vastaamista luottamusta herättäen. Kaupallistamisen osalta syvennytään brändin rakentamiseen ja markkinoinnissa puolestaan digitaaliseen markkinointiin.

Oman talouden hallinta, 2 op (UUSI, ensimmäinen toteutus syksyllä 2020)
Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy analysoimaan ja soveltamaan saamiaan työkaluja omassa arjessaan.

 

Opintojaksojen aikataulut näet Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta kurssin tiedoissa olevasta linkistä. Linkki vie Korppi-järjestelmään, josta saat lisätietoja opintojaksosta ja pääset myös ilmoittautumaan.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2020–2021 opintoihin alkaa maanantaina 3.8.2020.

Ennen ilmoittautumista

  • Kerro opintosuunnitelmastasi opinto-ohjaajallesi.
  • Suunnittele opinto-ohjaajasi kanssa, miten opintojakso sopii parhaiten lukujärjestykseesi.
  • Varmista opinto-ohjaajaltasi, että valitsemasi kurssi hyväksiluetaan lukio-opintoihisi. HUOM! TATin kanssa yhteistyössä tehdyt opintojaksot ovat maksuttomia, joten oppilaitokselle ei koidu oppilaitosmaksuja. Myös lukiolaiselle opinnot ovat maksuttomia.

Ilmoittautuminen tapahtuu Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sivuilla. Ilmoittautumista varten tarvitset pankkitunnukset.

Katso myös muut materiaalimme lukioille!