TATin ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhdessä tuottamat opintojaksot tarjoavat yksinkertaisen keinon täyttää lukioille lukiolaissa asetettu velvoite korkeakouluyhteistyöstä. Toisin kuin avointen yliopistojen opinnot normaalisti, ovat yhteistyössä tuotetut opintojaksot sekä oppilaitoksille että opiskelijoille maksuttomia, ja verkossa suoritettavina niitä voi opiskella kaikkialla Suomessa.

Opintosuoritus hyväksiluetaan sekä lukion että Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoihin. Muissa yliopistoissa opintopisteet tulee hakea erikseen. Kukin lukio myös tekee omat linjauksensa lukiossa hyväksyttävien opintopisteiden määrän suhteen.

 

Opintojaksot lukiolaisille 

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa yliopisto-opintoihin orientoiva Oman talouden hallinta -opintojakso. Opintojakso pohjautuu TATin Bisneskursseihin, mutta lisäksi niissä on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tuottamaa oppimateriaalia. Kurssin arvioinnista vastaa Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Opinnot sopivat toteutustavoiltaan ja laajuudeltaan (2 opintopistettä) lukion rinnalla opiskeltaviksi. Laajuus vastaa yhtä lukiokurssia.

Oman talouden hallinta, 2 op (UUSI, ensimmäinen toteutus syksyllä 2020)
Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy analysoimaan ja soveltamaan saamiaan työkaluja omassa arjessaan.

Lisätietoa opintojaksosta löydät myös tältä videolta.

 

Opintojen suoritusaika

Opintojen suoritusajan voi valita omien aikataulujen mukaan.

llmoittautuminen alkaa: Syksy 2021

Opinto-oikeuden voimassaoloaika: Syyslukukausi

Huom. Opinnot voi aloittaa joustavasti, kunhan opiskelija palauttaa tehtävät niille annettuina määräpäivinä ja suorittaa opinnot valitun suoritusoikeusajan sisällä.

 

Ilmoittautuminen

Opiskelija, kerro opintosuunnitelmastasi opinto-ohjaajallesi ennen ilmoittautumista ja suunnittele hänen kanssaan, miten opintojakso sopii parhaiten lukujärjestykseesi. Varmistakaa myös, että valitsemasi kurssi hyväksiluetaan lukio-opintoihisi. TATin kanssa yhteistyössä tehdyt opintojaksot ovat maksuttomia, joten oppilaitokselle ei koidu oppilaitosmaksuja. Myös lukiolaiselle opinnot ovat maksuttomia.

Ilmoittautuminen tapahtuu Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sivuilla. Ilmoittautumista varten tarvitset pankkitunnukset. Katso myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeet!

 

Katso myös muut materiaalimme lukioille!