Bisnekset verkkoon –hanke käynnistyi tammikuussa 2019, ja nyt kevään 2020 koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa se alkaa olla loppusuoralla. Hankkeen tuloksena syntyivät ammatillisiin perustutkintoihin sopivat yrittäjyyden oppimateriaalit, jotka ovat digitaalisia ja maksuttomia kaikille. Nyt on hyvä hetki summata tätä matkaa, joka on ollut pitkä ja palkitseva.

Koko prosessi lähti liikkeelle onnekkaiden sattumien kautta, niin kuin hyvien asioiden kohdalla usein käy. Onnekasta tässä tapauksessa oli se, että juuri ne ihmiset, joilla on yhteisiä intressejä, kova innostus ja tahtotila, löysivät toisensa.

Syksyllä 2018 markkinoidessani TATin Bisneskurssimateriaaleja sain kollegaltani vinkin ottaa yhteyttä Stadin ammatti- ja aikuisopiston yrittäjyyskasvatuksen Sari Karjalaiseen. Sari innostui heti digitaalisista materiaaleista, ja pian tapasimme uudelleen ja mukana oli jo isompi ryhmä opettajia. Tapaamisten yhteydessä tuli ilmi, että ammatillisiin perustutkintoihin varta vasten räätälöidyille digitaalisille yrittäjyyden materiaaleille olisi kova tarve, ja tällaisia TATin Bisneskursseissa oli osittain jo valmiina.

 

Ideasta hankkeeksi

Sari huomasi Opetushallituksen sivuilta hankerahoituksen, joka voisi sopia suunnitelmiimme. Tosin hakuaika oli päättymässä, joten aikaa ei ollut hukattavaksi. Sari polkaisi nopeasti ja tehokkaasti työnimellä Bisnekset verkkoon kulkevan ensimmäisen hankesuunnitelman, jota koordinoi Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Mukaan värvättiin Ammattiopisto Live, Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia, Vantaan ammattiopisto Varia, Talous ja nuoret TAT sekä Nuori Yrittäjyys ry.

Opetushallitus näytti hankkeelle vihreää valoa vuoden 2018 loppupuolella, ja tammikuussa 2019 hankkeessa mukana olevien organisaatioiden edustajat istuivat samassa pöydässä yhteisen hankkeen alkutaipaleella. Tilanne oli mielenkiintoinen. Jokaisesta mukana olevasta organisaatiosta oli edustajia paikalla, eikä monikaan tuntenut toisiaan entuudestaan. Näiden ihmisten kanssa tulisi tehtyä reilu vuosi tiivistä yhteistyötä, ja tuloksena olisi yhteensä 31 osaamispisteen verran digitaalista yrittäjyyden oppimateriaalia ammatillisiin perustutkintoihin. Entä jos yhteistyö ei toimi tai aikataulut eivät pysy? Tällaisia ajatuksia saattoi pyöriä itse kunkin mielessä, mutta toisaalta aikaa ei ollut hukattavaksi vaan oli tartuttava toimeen.

Jokaisesta ammattiopistosta oli mukana muutamia opettajia, joista muodostui ydinryhmä, jonka vastuulle hankkeen tuotanto käytännössä kuului. Yhdessä kollegani Laurin Vaaran kanssa vastasimme TATin osalta koko konseptin paketoinnista Claned-oppimisympäristöön ja samalla sparrailimme opettajien kanssa sisältöjä ja pedagogisia ratkaisuja. Ensiksi opetimme heitä käyttämään Clanedia sisällöntuottajan näkökulmasta ja tutustutimme heidät olemassa olevaan TATin Bisneskurssimateriaalin, jota voisi hyödyntää.

Kevät kului yhteisten työtapaamisten merkeissä. Kävimme paljon pedagogista keskustelua, jossa jokainen sai vapaasti esittää omia näkemyksiään. Samalla kyse oli toisiimme tutustumisesta. Rakensimme sekä osaamis- että ihmisluottamusta toisiimme. Yhteinen visio ja kokonaiskuva alkoi vähitellen syntyä. Tämä oli tärkeä vaihe. Näennäisesti näytti, että materiaalien tuotanto ei etene, ja itsellä käväisi mielessä, että miten käy alkusyksyn pilotointivaiheen.

Kevään 2019 jälkeen materiaalintuotanto lähti kuitenkin etenemään huomattavasti nopeammalla vauhdilla. Kokonaiskuva alkoi hahmottua paremmin, ja oli helpompi edetä. Syksyllä 2019 alkoi aikataulun mukainen pilotointi, kun sisältöjen ja rakenteen ensimmäiset raakaversiot olivat valmiita. Nyt oli ensimmäinen totuuden hetki, ja ilmapiirin jännittyneisyyttä oli aistittavissa. Laurin kanssa vielä sparrasimme opettajia Claned -oppimisympäristön käyttöön erityisesti opettajan näkökulmasta.

 

Bisnekset verkkoon -materiaaleja osattiin odottaa

Pilotoinneista saimme opiskelijoilta erittäin rohkaisevaa palautetta, vaikka korostimme että materiaali ei ole vielä valmista. Olimme selvästi oikealla tiellä, ja kaikkien kasvoilta oli luettavissa helpotuksen merkkejä. Tässä vaiheessa alkoi allekirjoittaneelle kirkastua selvemmin se, että myös muissa ammattioppilaitoksissa tiedettiin tästä hankkeesta ja sen tuotoksia odotettiin. Aloin saada kyselyjä ammattiopistoilta, jotka halusivat myös osallistua pilotointiin, eikä siihen ollut mitään estettä kenelläkään hankkeessa mukana olevalla.

Vuoden 2020 alkupuolella sisällöt alkoivat rakentua, ja alkoi taitto ja ulkoasun viimeistely. Samalla myös materiaalin selkokielisyys tarkistettiin. Itse viimeistelin taittoa, ja Lauri auttoi muun sisällön viimeistelyssä.

Olimme suunnitelleet materiaalien julkaisua toukokuulle 2020, mutta sitten tuli koronakriisi ja poikkeusolot.  Ajattelin, että nyt jos koskaan on kova tarve digitaalisille oppimateriaaleille, jotka soveltuvat hätätilanteessa myös etäopiskeluun. Laskin myös niin, että opettajien näkökulmasta oleellista on se, että he saavat poikkeusoloissa nopeasti käyttökelpoisia ratkaisuja. Muut olivat onneksi kanssani samaa mieltä. Sovimme, että materiaali julkaistaan aprillipäivänä, jos sen taittotyö on siihen mennessä valmis. No itsehän tuota ehdotin, joten alkoi taistelu kelloa vastaan. Tein pitkiä työpäiviä ja sain materiaalin ajoissa taitettua, eli kaksi päivää ennen julkaisua.

 

Suosio ylitti kaikki odotukset

Tätä kirjoittaessa julkaisusta on kulunut kolme viikkoa. Itselleni tämä aika on merkinnyt työrumbaa kurssipohjien toimituksissa opettajille. Tilausten suosio on ylittänyt kaikki odotuksemme. Kiitospalautetta tyytyväisiltä käyttäjiltä on jo tullut. Välitän ne tässä koko Bisnekset verkkoon –hankkeen tiimille. En ala luettelemaan kaikkia tiimiläisten nimiä, mutta te asianosaiset kyllä tiedätte, keitä tähän ryhmään kuuluu.

Myös omasta puolestani lausun kiitokset kaikille teille Bisnekset verkkoon –hankkeen tiimiläisille. Yhteinen matka on ollut pitkä ja antoisa. Itse en entisenä lukion opettajana tiennyt ammattiopiston maailmasta kovinkaan paljon hankkeen alkutaipaleella. Mutta teiltä olen oppinut ammattiopistoista paljon sellaista, mistä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan hyötyä ja iloa. Teidän kanssanne on ollut mahtavaa tehdä yhteistyötä. Olette superosaajia, ja teihin on ollut mukavaa tutustua muutenkin.

Kiitokset kollegalleni Lauri Vaaralle, joka on ollut tässä mukana ihan yhtä tiiviisti kuin minä. Kiitokset myös koko muulle TATin Bisneskurssien tiimille. Tämä on yhteistyötä. Te olette jokainen antaneet oman panoksenne kaikessa siinä taustatyössä, jota ei aina ulkopuoliset näe, mutta ilman sitä apua ei olisi pärjätty yhtä hyvin.

Sen verran koronakriisi sotki tätä hanketta, että varsinaiset julkaisuun liittyvät tapahtumaseminaarit jäivät kevään osalta pitämättä. Tätä kirjoittaessa niiden kohtalo syksyn osalta on vielä auki. Jos ne pidetään syksyllä, niin meillä on jo runsaasti materiaalien kokeneita käyttäjiä. Julkaistuja materiaaleja olisi ollut asiaankuuluvaa juhlistaa tekijätiimin parissa vaikka yhteisellä juhlaillallisella, mutta sekin on vielä tekemättä.

On siis monta hyvää syytä odottaa elämää poikkeusolojen jälkeen.


Sami Mäki

sisältöasiantuntija

Kirjoittaja on oppimisympäristöjen sisältöihin erikoistunut aineenopettaja, joka haluaa kulkea koulutuksen kehittämisen etujoukossa. Hänelle osaamisen kehittäminen sekä uusien toimintatapojen kokeilu on elinehto. Kirjoittaja arvostaa myös vanhoja asioita, kuten vinyylilevyjä.