Viime kevään ja kesän aikana on tehty päivityksiä niin Bisneskurssien sisältöihin kuin Claned-oppimisalustaankin. Jatkuvan kehittämistyön tuloksena käsillä on nyt entistä hiotumpi kokonaisuus ja syksyllä luvassa on vielä lisää kiinnostavia uudistuksia, kun esimerkiksi Clanedin uusi oppimispolkuominaisuus saadaan käyttöön. Seuraavaksi esitellään lyhyesti keskeisimmät sisältöön ja Claned-alustaan liittyvät uudistukset.

Konfliktinratkaisu osaksi Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot -kurssia

Yhteistyö CMI:n (Crisis Management Initiativen) kanssa alkoi viime vuoden lopussa ja kevään aikana yhteistyö on tuottanut uuden moduulin osaksi Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot -kurssia. Uusi moduuli kulkee nimellä Konfliktinratkaisu ja se sisältää harjoituksia liittyen sekä viestintään että konfliktien ratkaisuun työelämässä. Moduulissa hyödynnetään laajoja CMI:n tuottamia vuorovaikutusharjoituksia, jotka on sittemmin optimoitu Bisneskurssien pedagogiseen käsikirjoitukseen sopiviksi. Suosittelemme tutustumaan moduuliin jo ennen kurssia, sillä etenkin laajempien CMI-harjoitusten toteutus hyötyy hyvästä valmistautumisesta. 

Päivitetty Lidl Suomi Ky:n  business case

Myös Lidlin kampanjointia kurssilla Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen käsittelevä moduuli on kokenut kasvojen kohotuksen kesän aikana. Lidlin toimittamat materiaalit on uusittu ja samalla myös tehtävänantoja on jonkin verran päivitetty. Osion päälinjat on kuitenkin haluttu pitää samana jo aiemmankin version saaman hyvän palautteen vuoksi. Kyseessä on joka tapauksessa aiempaa selkeämpi, innostavampi ja visuaalisempi tutkimusmatka vaikuttavan markkinointikampanjan juurille.

Kiertotalous osana Bisneskursseja

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin kiertotalousasiantuntija Päivi Kosunen on suunnitellut kiertotalousaiheisia sisältöjä kaikille Bisneskursseille. Erityisesti tämän huomaa kurssilla Globaalit markkinat, jonka megatrendejä ja vastuullista liiketoimintaa käsittelevien osioiden joukosta löytyy luonteva paikka kiertotaloudelle. Kiertotalouteen liittyvissä asioissa teemme tiivistä yhteistyötä Sitran kanssa. Päivi auttaa mielellään kiertotalouteen liittyvissä asioissa ja voi vinkata lisämateriaaleja aiheeseen liittyen, mikäli kiertotalouteen halutaan opetuksessa uppoutua vielä syvemmin (paivi.kosunen@tat.fi). Kiertotalous on esimerkiksi loistava aihe laaja-alaiselle ilmiölähtöiselle oppimiselle.

Oppimistavoitteet ja tutkimuskysymykset arvioinnin kivijalkana

Viime lukukauden aikana jokaiseen moduuliin ilmestyi erillinen tavoite-blokki, jossa esitellään kyseisen moduulin oppimistavoite ja tuon tavoitteen koko moduulin läpileikkaavaksi tehtävänannoksi muuttava tutkimuskysymys. Tutkimuskysymykseen kuuluu vastata jo alustavasti moduulin alussa, mutta siihen palataan tarkemmin vielä moduulin viimeisessä harjoituksessa. Tämä menettely tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden opiskelijan oppimisen arviointiin ja opiskelijoita onkin hyvä kannustaa tekemään kyseiset harjoitukset erityisen huolellisesti.  

Oppimistavoitteita, tutkimuskysymyksiä sekä niihin liittyviä ohjeistuksia on nyt päivitetty entistä selkeämmiksi ja oppimisen arvioinnin kannalta toimivammiksi. Poikkeuksen muodostaa kurssi Talous, raha ja yrittäjyys, johon tavoite-blokit ovat tulossa vasta myöhemmin. Syksyn aikana tuotamme myös yksityiskohtaisemmat mallivastaukset tutkimuskysymyksiin helpottamaan opettajan arviointityötä. Lisää vinkkejä arviointiin löydät kurssikohtaiseita opettajan oppaista sekä yleisjohdannosta kurssikokonaisuuteen (löytyy jokaisen kurssipohjan johdanto-moduulista).

Palautetta Bisneskursseista

Loppukeväästä valmistui väliyhteenveto Bisneskurssien käyttäjäpalautteesta. Palautteesta selvisi, että 85 % opiskelijoista katsoi kurssien vastanneen heidän odotuksiaan ja yli 90 % opiskelijoista oli valmis suosittelemaan kursseja. Harjoituksista eniten positiivisia oppimiskokemuksia raportoitiin soveltavien tehtävien kohdalla, mutta toisaalta kaikki tehtävätyypit keräsivät siinä määrin positiivisia mainintoja, että voidaan perustellusti todeta tehtävätyyppien roolituksen onnistuneen. Tarkemman raportin kurssipalautteesta ja sisältöjen vaikuttavuudesta saa pyytämällä sitä Laurilta (lauri.vaara@tat.fi).  

Kursseja on kehitetty jatkuvasti palautteen pohjalta ja kesän aikana kurssipohjiin on tehty lukuisia pieniä viilauksia. Palautekyselyihin vastaaminen on jatkossakin erittäin tärkeää. Kyselyjä on lyhennetty ja niihin vastataan nyt nimettömästi. Toivomme, että opettajat kannustaisivat kurssin päätyttyä opiskelijoita vastaamaan palautekyselyyn, joka löytyy uusimmista kurssipohjista johdanto-moduulista.

Clanedin uudet ominaisuudet

Claned tulee uudistumaan syksyn aikana vaiheittain. Työskentely alustalla jatkuu päivityksistä huolimatta normaalisti, eikä sellaisia radikaaleja uudistuksia ole tulossa, jotka sekoittaisivat pakkaa. Haasteena on se, että kunnes viimeisetkin päivitykset ovat marraskuun loppuun mennessä saapuneet, eletään ikään kuin välitilassa. Tämä koskee kuitenkin lähinnä vain oppimispolku-ominaisuutta. 

Syyskuun aikana kurssipohjalle on tulossa uusi track-välilehti (suomeksi todennäköisesti seuraa). Track-välilehti antaa opettajalle koonnin opiskelijoiden suorituksista ilman, että opiskelijan täytyy erikseen liittyä oppimispolulle! Tämä helpottaa etenkin sellaista etenemistä, jossa ei koeta tarpeelliseksi hyödyntää erillisiä oppimispolkuja.  

Toinen merkittävä uudistus tulee olemaan kurssitodistusten automaattinen tai asetuksista riippuen vähintäänkin puoliautomaattinen myöntäminen suoraan alustalla. Kriteerejä voi itse säätää ja opiskelijat saavat arvosanan kurssista kyseisten kriteerien pohjalta. Tulemme tiedottamaan tästä mahdollisuudesta vielä myöhemmin erikseen. 

Paljon muutakin on tulossa. Syksy tuo mukanaan esimerkiksi mahdollisuuden antaa opiskelijoille kirjallista palautetta. Moduuleja ja tehtäviä voidaan aikatauluttaa. Lisäksi tehtäviä voidaan määrittää pakollisiksi tai lisätehtäviksi. Myös tehtävien minimipisteet voidaan asettaa ja suorituskertoja rajoittaa. Clanedin toimivuutta ja nopeutta on parannettu huomattavasti ja sisäänkirjautumiseen tulee alkusyksystä sisäänkirjautumista selkeyttäviä parannuksia.

Jos kysymyksiä herää, niin autamme aina mielellämme! Erityisesti Claned-alustaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä Lauriin (lauri.vaara@tat.fi, puh. 044 0772 373).