Bisnesvuosi on kokonaisuus, jossa yhdistyvät TATin Bisneskurssit ja Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma. TATin neljästä Bisneskurssista on koottu valikoivasti materiaalia, joka täydentää Vuosi Yrittäjänä -ohjelman askeleita ja jota käytetään sen rinnalla. Näin opiskelija saa sekä harjoitella yrityksen perustamista ja pyörittämistä että oppia siihen liittyvää teoriaa. Opettajalta Bisnesvuoden käyttöönotto ei kuitenkaan vaadi lisäresursseja Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan verrattuna, sillä Bisneskurssien materiaalit ovat Bisnesvuosi-toteutuksessa opiskelijan itsensä opiskeltavissa.

Bisnesvuosi jakaantuu neljään osioon NY-yrityksen perustamisen ja pyörittämisen vaiheiden mukaisesti:

  1. Ryhmästä tiimiksi ja idea – tukena Bisneskurssien materiaalit vuorovaikutukseen ja neuvottelutaitoihin liittyen
  2. Liikeidea kirkkaaksi – tukena Bisneskurssien materiaalit myynnistä, markkinoinnista ja kaupallistamisesta
  3. NY-yrityksen toiminta – tukena Bisneskurssien opit vastuullisesta liiketoiminnasta ja strategiamalleista
  4. NY-yrityksen lopettaminen – tukena Bisneskurssien osio laskentatoimesta, eli ymmärryksen lisääminen yrityksen tuloslaskelmaan ja taseeseen liittyen.

Laajuudeltaan Bisnesvuoden suorittamisesta suositellaan antamaan kahden kurssin opetussuoritus tai työmäärää vastaava määrä osaamispisteitä.

 

Hyöty opiskelijalle

Bisnesvuosi palvelee opiskelijaa, joka haluaa harjoitella sekä yrityksen perustamista ja pyörittämistä että oppia samalla teoriaa. Bisnesvuosi-materiaali on oiva digitaalinen oppikirja, joka antaa tiedollista pohjaa, jota opiskelija voi tehokkaasti soveltaa käytäntöön NY:n Vuosi yrittäjänä -toiminnassa.

 

Miten Bisnesvuoden voi ottaa käyttöön?

Bisnesvuoden käyttöönotto edellyttää Vuosi yrittäjänä -ohjelman opettamista. Jos jo opetat kyseistä ohjelmaa, saat automaattisesti linkin myös Bisnesvuosi-kurssipohjalle. Opettajalta Bisnesvuoden opettaminen ei vaadi lisäresursseja Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan verrattuna – opettajan tulee ainoastaan informoida opiskelijoita saatavilla olevasta Bisnesvuosi-materiaalista. Opiskelijat opiskelevat teoriaosuuksia itsenäisesti. Suosittelemme opettajia kuitenkin osallistumaan sekä Bisneskurssien maksuttomiin koulutuksiin opettajille että NY:n maksuttomiin koulutuksiin opettajille.

 

TATin Bisneskursseja (pois lukien Bisnesvuosi) ja NY:n Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaa voi suorittaa myös erillisinä kokonaisuuksina. Katso myös muut materiaalimme lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille.