Kiertotalouden opiskelu tulisi Erika Niemisen mielestä olla laajemmin osa koulutusta.

Hyvinkääläinen Erika Nieminen toivoo kiertotalousopintoja laajemmin osaksi koulutusta

 

Ympäristönsuojelun ja talouden yhdistelmä synnyttää tulevaisuudessa yhä innovatiivisempia liiketoimintaideoita. Haastattelimme kiertotaloutta opiskellutta, Hyvinkään Sveitsin lukiota käyvää Erika Niemistä kuullaksemme nuorten ajatuksia aiheesta. Nieminen on opiskellut kiertotaloutta koulun omalla Monitieteinen ajattelu -teemakurssilla, joka pohjautui bio- ja kiertotalouteen, ja jonka teemana oli Suomi vuonna 2050. Kurssia vetivät koulun kemian, biologian ja yhteiskuntaopin opettajat. Kurssilla suurimman vaikutuksen Niemiseen tekivät lukuisat yritysvierailut, joiden kautta kiertotalouden opiskelu ja sen tärkeys näyttäytyivät konkreettisessa valossa käytännön toimintatapojen kautta.

– On tosi hyvä asia, että tällaisia kursseja järjestetään, sillä niiden teemat ovat ajankohtaisia ja tärkeitä! Vaikka ilmastonmuutos tapahtuu ja sen myös huomaa, olen itse kuitenkin tosi optimistinen. Esimerkiksi muovipillit eivät ole kaikista suurin ongelma, mutta niiden kieltäminen on jo alku. Ei kiertotalous kaikkia kiinnosta, mutta suuryrityksiäkin voidaan paineistaa muuttamaan toimintatapojaan – kysyntä on se, millä asioita saadaan muuttumaan. Ja yrityksetkin hyötyy kiertotalousajattelusta, minkä ymmärsin paremmin kurssin myötä. Itse en koe ilmastoahdistusta vaan uskon, että me pystytään tulevaisuudessa tekemään asioita sen eteen, että maapallosta tulisi parempi paikka asua, pohtii Nieminen.

 

Kiertotalouden opiskelu kiehtoi jo ennen kurssia

Niemisen kiertotalouteen liittyvälle valinnaiskurssille ohjasi erityisesti hänen suuri kiinnostuksensa aihetta kohtaan. Kiertotalous on terminä tullut Niemiselle tutuksi jo yläasteen yhteiskuntaopin tunnilla ja myöhemmin mediaa ja politiikkaa seuratessa. Lisäksi hän on viimeisen neljän vuoden ajan syönyt pelkästään kasvisruokaa, josta viimeiset puolitoista vuotta täysin vegaanina. Tietoisuus ympäristöasioista näkyy arjessa myös muuten, sillä Nieminen kertoo ostavansa paljon kirpputoreilta. Myös kaveripiirissä on paljon muita samanhenkisiä nuoria, ja perhettäänkin Nieminen on perehdyttänyt ympäristöasioihin muun muassa yhteisen kasvisruokakokkailun merkeissä.

Vaikka Nieminen kertookin olleensa jo ennen valinnaiskurssia kiinnostunut kiertotalouteen ja ympäristöön liittyvistä asioista, mainitsee hän kuitenkin, että kiertotalouden opiskelu vaikutti hänen ajattelutapaansa. Niemisen kohdalla kyse on erityisesti suhtautumisesta yrityksiin, sillä oman tietoisuutensa lisääntyessä hän haluaa tukea erityisesti yrityksiä, jotka panostavat kiertotalouteen.

 

Kiertotalous osana tulevaisuudensuunnitelmia?

Nieminen on osannut soveltaa oppimaansa ja kiinnostuksenkohteitaan myös muihin oppiaineisiin. Hiljattain käydyllä taloustiedon kurssilla oppilaiden tehtävänä oli perustaa yritys. Aiempi kiertotalouden opiskelu innoitti haastateltavamme suunnittelemaan yrityksen, jossa hyödynnettäisiin hävikkiruokaa. Helsingissä vastaavanlaisia ravintoloita jo on, mutta Niemisen kotikaupungista Hyvinkäältä sellainen vielä uupuu. Nieminen kertookin, että jatkossa hän haluaisi panostaa siihen, että tarjolla olisi enemmän palveluita, jotka toisivat vaihtoehdon tavaroiden ostamiselle. Tällaisesta esimerkkinä hän mainitsee pukuvuokraamon, josta asiakkaat vuokraisivat aivan tavallisia vaatteita juhlavaatteiden lisäksi. Kuitenkin tällä hetkellä vahvimmin tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluvat opinnot joko hallinto- ja yhteiskuntatieteiden tai äidinkielen parissa.

Haastattelun aikana Nieminen kiittelee teemakursseja, joissa eri oppiaineet yhdistyvät luontevaksi kokonaisuudeksi, jonka kautta opiskeltuja asioita hahmottaa laajemminkin. Toisaalta Niemisen mielestä kiertotaloutta tulisi opettaa kaikille muutenkin kuin valinnaiskursseilla, eikä sen toteuttamiseen edes vaadittaisi suuria muutoksia nykyiseen opetukseen verrattuna. Esimerkiksi yhteiskuntaopin 2. kurssi, jossa käsitellään mm. taloustiedettä, toimisi luontevana kurssina kiertotalouden opiskeluun. Niemisen opinahjossa, Hyvinkään Sveitsin lukiossa, Bisneskurssien kiertotalouteen keskittyvää Globaalit markkinat -kurssia ei tällä hetkellä ole sellaisenaan kurssitarjonnassa. Nieminen kuitenkin kertoo, että jos kurssi olisi tarjolla, kävisi hän myös sen.

Toisen asteen opiskelijoille asetetut kiertotalouden osaamistavoitteet sisältävät kasvaneen ymmärryksen uusista liiketoiminnallisista mahdollisuuksista, oivaltamisen omista vaikuttamismahdollisuuksista ja oppimisen vastuullisista valinnoista kuluttajana. Erika Niemisen puhetta kuunnellessa on helppo huomata, että opiskelija todella on sisäistänyt kaiken tämän.

Niemisen opiskelemalla Monitieteinen ajattelu -kurssilla käytettiin mm. Bisneskurssien Globaalit markkinat -kurssin materiaaleja.