Hukkataloudesta kiertotalouteen
-koulutus keväällä 2020

Kiertotalouteen pääsee tutustumaan laajasti koko kevään 2020 kestävässä täydennyskoulutuskokonaisuudessa, jonka tavoitteena on antaa opettajille syvällinen ymmärrys kiertotalouden merkityksestä taloudelle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Osana koulutusta opettajat pääsevät kuulemaan mielenkiintoisia asiantuntijaluentoja eri toimijoiden edustajilta, kuulemaan käytännön esimerkkejä kiertotalouden toteutumisesta yrityksissä ja harjoittelemaan oppimiaan asioita valmiiden tehtävien avulla. Lisäksi opettajat saavat mukaansa valmiita, maksuttomia oppimateriaaleja ja vinkkejä kiertotalouden opetukseen.

Kiertotalouskoulutus on suunnattu lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajille, ja se sopii esimerkiksi yhteiskuntaoppia, maantietoa, yrittäjyyskasvatusta ja liiketoimintaa opettaville opettajille.

 

Kiertotalouskoulutus käytännössä

Koulutus koostuu kahdesta seminaaripäivästä, yhdestä yritysvierailusta sekä yksilö- ja ryhmätehtävistä. Koulutuskokonaisuuteen voivat osallistua opettajat mistä päin Suomea tahansa, mutta seminaaripäivien ja yritysvierailun osalta osallistujilta vaaditaan läsnäoloa paikan päällä. Yksilö- ja ryhmätehtävät on mahdollista suorittaa etäyhteyksin.

Kiertotalouskoulutus alkaa ennakkotehtävillä, jotka jokainen osallistuja tekee ennen ensimmäiseen seminaaripäivään osallistumista. Ensimmäinen seminaaripäivä järjestetään Helsingissä 16.1.2020, tarkempi kellonaika ja sijainti ilmoitetaan myöhemmin.

Seminaaripäivän jälkeen osallistujat valmistautuvat yritysvierailuun etäyhteyksin tehtävän ryhmätyön avulla. Yritysvierailuja järjestetään 5 kpl siten, että jokainen osallistuja osallistuu yhteen vierailuun. Yritysvierailut järjestetään ajalla 30.3.–8.4.2020.

Koulutus päättyy Tampereella järjestettävään seminaariin 21.4.2020, tarkempi kellonaika ja sijainti ilmoitetaan myöhemmin. Läpi koulutuksen jokainen tekee omaa yksilötehtäväänsä.

Koulutukseen osallistuja sitoutuu osallistumaan jokaiseen osuuteen ja tekemään ennakko-, ryhmä- ja yksilötehtävät. Koulutus on maksuton. Osallistuja maksaa itse lounas-, matka- ja mahdolliset majoituskulunsa.

 

Miten mukaan?

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen tästä. Hakuaika päättyy 15.12., ja valinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti 17.12.

Koulutukseen otetaan mukaan 50 opettajaa. Mikäli kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu mukaan koulutukseen, kootaan ryhmä siten, että noin puolet ovat ammatillisia opettajia ja puolet lukio-opettajia.

Lisätietoja koulutuksesta antaa TATin kiertotalousasiantuntija Päivi Kosunen,  paivi.kosunen@tat.fi.

 

Katso myös maksuttomat oppimateriaalimme kiertotalouden opetukseen!