Uuden kiertotalousmateriaalin kansikuva.

Bisneskurssien tarjontaan kuuluu nyt myös maksuton kiertotalousmateriaali toisen asteen opetuksessa käytettäväksi. PDF-muodossa oleva materiaali on opettajien vapaasti ladattavissa Bisneskurssien sivuilta, eikä sitä käyttääkseen tarvitse kirjautua erilliselle oppimisalustalle.

Materiaalissa käsitellään teoriaosuuden ja tehtävien avulla kiertotalous syvällisesti ja hahmotetaan sitä käytännössä tutustumalla kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja yrityksiin, jotka ovat jo siirtyneet kiertotalouteen. Aihetta peilataan niin yksilön arjen näkökulmasta kuin kannattavan liiketoiminnan kautta. Materiaalin läpikäytyään ja tehtävät suoritettuaan opiskelija hallitsee asetetut oppimistavoitteet, jotka on laadittu mm. lukion opetussuunnitelman pohjalta. Materiaali soveltuu käytettäväksi esimerkiksi osana yhteiskuntaopin, maantiedon tai liiketoiminnan opintoja.

Kiertotalousmateriaalin on laatinut TATin kiertotalousasiantuntija Päivi Kosunen.

 

Miksi kiertotaloutta tulisi opettaa?

Melkein 70 % nuorista on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutosta on kuitenkin mahdotonta taklata ilman kiertotaloutta. Kiertotalous on nimensä mukaisesti talouden malli, jossa tavaroiden tuottamista pyritään vähentämään muun muassa jakamisen, vuokraamisen ja kierrättämisen kautta. Keskeistä kiertotaloudelle on, ettei tavaroita lähtökohtaisesti omisteta. Kiertotaloudessa materiaaleista syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita, jolloin vanhojenkin tuotteiden materiaalit pääsevät hyötykäyttöön niiden tuhoamisen sijaan.

Kiertotalouden myötä syntyy yhä innovatiivisempia uusia liiketoimintaideoita, ja myös yritykset voivat hyötyä taloudellisesti noudattaessaan kiertotalouden periaatteita. Näiden asioiden hahmottaminen on tärkeää kestävän yhteiskunnan takia. Kiertotaloutta opiskeltuaan oppilas myös ymmärtää omat vaikuttamismahdollisuutensa ja oppii kuluttamaan vastuullisesti.

 

Järjestämme opettajille myös maksuttomia koulutuksia kiertotalouteen ja sen opettamiseen liittyen. Tutustu myös Bisneskurssien kurssiin 3. Globaalit markkinat, jossa kiertotalous on kantavana teemana tarkasteltaessa mm. vastuullista liiketoimintaa, globaaleja talouden megatrendejä ja kansainvälistä kauppaa.

 

Lisätietoja kiertotalousmateriaalista ja -koulutuksista antaa TATin kiertotalousasiantuntija Päivi Kosunen, paivi.kosunen@tat.fi, 045 896 2244.