Sekä tekoälyssä että kiertotaloudessa puhutaan valtavista taloudellisista mahdollisuuksista, miljardeista ja biljoonista euroista. Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että jokainen ymmärtää vähintään perusasiat kummastakin.

Tekoälyn avulla voidaan käsitellä käsittämätön määrä dataa ennennäkemättömällä nopeudella ja esimerkiksi löytää ihmisen havaitsemattomia säännönmukaisuuksia sekä ennakoida tulevaa. Tekoäly ja koneoppiminen tuovat yhteiskuntaa mullistavia muutoksia: työtehtäviä katoaa ja uusia syntyy.

Kiertotalous taas on systeeminen muutos, jolla taloudellinen hyvinvointi irrotetaan luonnonvarojen ylikulutuksesta. Kiertotalous vastaa luonnonvarojen rajallisuuteen ja muihin raaka-aineriskeihin, joita yritykset kohtaavat. Esimerkiksi akkuistuvassa maailmassa tarvitaan harvinaisia maametalleja, ja 90% niistä on Kiinan hallussa. EU:ssa varaudutaankin raaka-aineiden, niin metallien kuin muidenkin materiaalien, tehokkaaseen hyödyntämiseen, uusien vaihtoehtojen etsimiseen ja kierrätykseen.

Miten nämä kaksi megatrendiä, tekoäly ja kiertotalous, sitten nähdään yhdessä?

Ellen MacArthur -säätiö on hahmotellut tuoreessa raportissaan* kolme väylää tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisestä kiertotaloudessa.

  1. Koneoppiminen tehostaa uusien raaka-aineiden, komponenttien ja tuotteiden suunnittelua
  2. Tekoäly auttaa kiertotalouden liiketoimintamallien tehostamisessa
  3. Tekoälyn avulla voidaan optimoida logistiikkaa.

 

Suunnitteluprosessit nopeutuvat

Uusia, myrkyttömiä, kompostoitavia ja kierrätettäviä materiaaleja kehitetään ja tutkitaan jatkuvasti. Kiertotalous vaatii komponenttien ja tuotteiden suunnittelulta aiempaa enemmän; käytettävyyden lisäksi niiden pitää olla päivitettäviä, korjattavia ja uudelleen käytettäviä. Kun muuttujien määrä kasvaa, astuu tekoäly kuvaan suunnittelijoiden avuksi tekemään päätöksiä parhaista vaihtoehdoista lyhyemmässä ajassa. Tekoälyn avulla esimerkiksi dataa olemassa olevista metalliseoksista voidaan hyödyntää niin, että kymmenen miljoonan mahdollisuuden joukosta löydetäänkin vain sata sopivaa kandidaattia. Tällöin kemistin työ helpottuu huomattavasti.

 

Dynaaminen hinnoittelu nostaa käyttöastetta

Kiertotalouden tuote palveluna -liiketoimintamalli tarkoittaa sitä, että kulutus siirtyy omistamisesta palvelun käyttämiseen. Yritys voi tarjota asiakkaalle palveluna valoa, toimistokalusteita, vaatetusta tai vaikkapa voiteluöljyä. Tämä tehostaa resurssien käyttöä ja parantaa asiakkaan saamaa palvelua. Tekoälyn avulla asiakkaiden käyttäytymisestä saadun palautteen perusteella voidaan ennakoida tulevia kulkusuuntia. Helsingin Sanomat uutisoi hiljattain, että kirjaston kirjat kulkeutuvat jatkossa tekoälyn ohjaamina sinne, missä niitä todennäköisimmin luetaan. Samalla idealla esimerkiksi kaupunkipyörille voitaisiin löytää ideaaliset sijoituspaikat yhdistettynä vaikkapa säätietoihin ja alueen tapahtumiin. Näin niiden käyttöaste kasvaisi.

Kiertotaloudessa syntyy erilaisia jakamisalustoja ja -palveluita, joissa tavaroita vuokrataan niin yritysten kuin kuluttajienkin kesken. Tekoälyn avulla hinnoittelu voidaan muuttaa dynaamiseksi, jolloin hinnat vaihtelevat kysynnän mukaan. Näin optimoidaan sekä hyödykkeestä saatu hinta että käyttöaste. Tekoälyn avulla voidaan myös tunnistaa käytetyn laitteen kunto entistä tarkemmin, mikä lisää luotettavuutta jälleenmyyntimarkkinoilla.

Ruokahävikki on maailmanlaajuisesti valtava ongelma: Suomessakin hukkaan joutuu 400 miljoonaa kiloa alun perin syömäkelpoista ruokaa. Myös tämän ongelman ratkaisua tekoäly helpottaa. Kun tähän saakka ravintoloitsija on perinteisesti tiennyt korkeintaan biojätteensä kokonaismäärän, voidaan tekoälyä hyödyntäen selvittää tarkemmin hävikin laatu ja syy ja muuttaa toimintaa resurssitehokkaammaksi.

 

Logistiikka on kiertotalouden kulmakivi

Kiertotaloudessa logistiikka on erityisen tärkeää. Jakamispalvelut, vuokraaminen sekä raaka-aineen tai tuotteen toimittaminen uudelle tarvitsijalle vaativat tehokkaan logistiikan. Myös käytetyt tuotteet pitää saada takaisin raaka-aineen uudelleen hyödyntämistä varten. Ilman tekoälyä logistiikan optimointi ei onnistu. Markkinoilla on ratkaisuja, joiden avulla vaikkapa jäteastiat tyhjennetään silloin, kun ne ovat täynnä eikä viikkoa aiemmin tai myöhemmin. Lisäksi paikkatietojen avulla kuljetusreitit voidaan optimoida.

Esimerkiksi IT-laitteiden palautumisessa kuluttajilta valmistajille ja siitä takaisin talouden kiertoon on suuria haasteita. Keräys, lajittelu ja purkaminen on kallista ja vaatii paljon ihmistyötä, koska laitteita ei ole suunniteltu takaisinkerättäviksi ja uudelleen käytettäviksi. Tekoälyn avulla voidaan näitäkin tehostaa. Kun raaka-aineiden halutaan pysyvän talouden kierrossa mahdollisimman pitkään, täytyy materiaalivirtojen olla homogeenisiä. Kameroiden ja sensoreiden avulla toimiva tekoäly oppii jakamaan sekalaiset materiaalivirrat niin, että ne ovat mahdollisimman puhtaita ja hyödyntämisaste on mahdollisimman suuri. Voidaan lajitella vaikkapa kasvikset ja hedelmät kuluttajille suoraan myytäviin ja niihin rumiin yksilöihin, joita kuluttaja ei huoli, mutta joita teollisuus käyttää raaka-aineena.

Tekoälyn ja kiertotalouden yhdistelmällä on huikeita mahdollisuuksia. Kiertotaloudella taklataan ilmastonmuutosta ja irrotetaan taloudellinen hyvinvointi luonnonvarojen ylikulutuksesta. Tekoäly puolestaan kiihdyttää kiertotaloutta, sillä sen myötä suunnittelu tehostuu, uusilla toimintatavoilla saadaan käyttöasteet nousemaan ja logistiikka tehostuu. Kumpikin trendi kietoutuu kaikille aloille, joten jokaisen on syytä ymmärtää perusasiat kummastakin trendistä.

 

Bisneskurssien Globaalit markkinat -materiaalissa käsitellään talouden megatrendejä, kuten tekoälyä ja kiertotaloutta.

*Ellen MacArthur foundation: Artificial intelligence and the circular economy – AI as a tool to accelerate the transition 

 


Päivi Kosunen

kiertotalousasiantuntija

Kirjoittaja on TATin kiertotalousasiantuntija ja opiskellut maisteriksi pääaineena ympäristötiede ja -teknologia. Ympäristöasioiden lisäksi Päivin intohimona on uusien asioiden oppiminen. Vapaa-ajalla hän skräppää ja bloggaa eikä koskaan kieltäydy kupillisesta hyvää teetä.