Kurssien taustalla

 

Pedagogiikka ja kurssisisällöt

Bisneskurssien sisällöt noudattavat Helsingin yliopiston professori Kirsti Longan oivaltavan oppimisen malliin perustuvaa pedagogista käsikirjoitusta, joka tukee vuorovaikutteista, tutkivaa, luovaa ja innostavaa opiskelua. Käytännössä tämä on toteutettu siten, että sisällöt jakautuvat tarkkaan määriteltyihin tehtävätyyppeihin, joista jokainen tukee jotakin tiettyä oivaltavan oppimisprosessin vaihetta ja tavoitetta. Tehtävätyypit jakautuvat oivaltavan oppimisen mallin mukaisesti aktivointiin, prosessiin ja yhteenvetoon. Tehtävätyyppien ansiosta jokaisesta kurssin moduulista saa oman oivaltavan oppimisen prosessinsa.

Bisneskurssit sai syksyllä 2017 Kokoa Standardin myöntämän pedagogisen laatusertifikaatin huippupistein.

 

Opetussuunnitelmaan linkitetyt sisällöt

Kurssien sisällöissä on huomioitu LOPS 2015:n (s. 35) yleiset oppimistavoitteet: oppiainerajat ylittävä tiedonrakentaminen, monilukutaito, valmius toimia vierailla kielillä sekä vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. Lisäksi Bisneskurssit tukevat LOPSin määrittelemiä aihekokonaisuuksia, ja ne voidaan ottaa kurssitarjontaan esimerkiksi teemaopintoina.

Kurssikokonaisuus on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) yhdeksi keinoksi toteuttaa uusien opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta toisella asteella ja EU-komission oppaassa (s. 150) yhtenä käytännön esimerkkinä siitä, miten yrittäjyyskasvatusta voidaan tuoda kouluihin.

 

Claned-oppimisalusta

Bisneskurssit on rakennettu suomalaiselle Claned-oppimisalustalle, joka tukee vuorovaikutteista ja joustavaa opiskelua. Digitaalinen alusta tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää hyvin erilaisia materiaaleja, sovelluksia ja menetelmiä osana kurssisisältöjä, mikä on innostanut kehittämään Bisneskursseille monipuolisia tehtävätyyppejä ja suoritustapoja. Claned hyödyntää tekoälyä tuottamalla opiskelijoiden aktiivisuudesta oppimisanalytiikkaa, mikä helpottaa myös opettajan arviointityötä.

 

Yhteistyö ja kumppaniyritykset

Bisneskurssien kumppaniyritykset ovat tarjonneet osaamista ja materiaaleja tuotettuihin sisältöihin. Materiaaleja ovat antaneet Nordea rahoituksen ja talouden hallinnan osalta, Lidl markkinoinnin osalta, UPM vastuullisen liiketoiminnan osalta, TELA eläkejärjestelmän osalta, CMI ja Slush neuvottelutaitojen osalta sekä Rähinä Records liiketoiminnan osalta. Näiden lisäksi Sitran edistämä kiertotalous näkyy kantavana teemana läpi kurssikokonaisuuden ja erityisesti kurssilla 3. Globaalit markkinat.

Yritykset on valittu mukaan kurssisisältöihin siksi, että ne pystyvät tarjoamaan autenttisia ja opiskelijoita motivoivia case study -tyyppisiä tehtävämateriaaleja. Yritysten läsnäolo kurssisisällöissä on pyritty tekemään mahdollisimman läpinäkyväksi, ja turhaa tuotesijoittelua on vältetty. Yritysesimerkkien avulla opiskelijat oppivat yrityksen prosesseista ja oppivat tarkastelemaan yrityksien toimintaa myös kriittisestä näkökulmasta.

 

Yllä mainittujen lisäksi Bisneskurssien kanssa yhteistyössä on toiminut The Conference Board of Canada, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston OKL, HundrED, Microsoft, Multiply Nordic, Opetushallitus, Suomen Ekonomit, Suomen Pankki, Suomen Yrittäjät, Svenska folkskolans vänner, Team Finland USA, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Valokuva: Iiro Rautiainen