Pedagogiikka ja kurssisisällöt

 

Bisneskurssien sisällöt noudattavat Helsingin yliopiston professori Kirsti Longan oivaltavan oppimisen malliin perustuvaa pedagogista käsikirjoitusta, joka tukee vuorovaikutteista, tutkivaa, luovaa ja innostavaa opiskelua. Käytännössä tämä on toteutettu siten, että sisällöt jakautuvat tarkkaan määriteltyihin tehtävätyyppeihin, joista jokainen tukee jotakin tiettyä oivaltavan oppimisprosessin vaihetta ja tavoitetta. Tehtävätyypit jakautuvat oivaltavan oppimisen mallin mukaisesti aktivointiin, prosessiin ja yhteenvetoon. Tehtävätyyppien ansiosta jokaisesta kurssin moduulista saa oman oivaltavan oppimisen prosessinsa.

Bisneskurssit sai syksyllä 2017 Kokoa Standardin myöntämän pedagogisen laatusertifikaatin huippupistein.

Opetussuunnitelmaan linkitetyt sisällöt

Kurssien sisällöissä on huomioitu LOPS 2015:n (s. 35) yleiset oppimistavoitteet: oppiainerajat ylittävä tiedonrakentaminen, monilukutaito, valmius toimia vierailla kielillä sekä vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. Lisäksi Bisneskurssit tukevat LOPSin määrittelemiä aihekokonaisuuksia, ja ne voidaan ottaa kurssitarjontaan esimerkiksi teemaopintoina.

Kurssikokonaisuus on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) yhdeksi keinoksi toteuttaa uusien opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta toisella asteella ja EU-komission oppaassa (s. 150) yhtenä käytännön esimerkkinä siitä, miten yrittäjyyskasvatusta voidaan tuoda kouluihin.

 

Claned-oppimisalusta

 

Bisneskurssit on rakennettu suomalaiselle Claned-oppimisalustalle, joka tukee vuorovaikutteista ja joustavaa opiskelua. Digitaalinen alusta tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää hyvin erilaisia materiaaleja, sovelluksia ja menetelmiä osana kurssisisältöjä, mikä on innostanut kehittämään Bisneskursseille monipuolisia tehtävätyyppejä ja suoritustapoja. Claned hyödyntää tekoälyä tuottamalla opiskelijoiden aktiivisuudesta oppimisanalytiikkaa, mikä helpottaa myös opettajan arviointityötä.

 

Tapahtumat ja edut nuorille

 

Takeoff

Takeoff on vuosittain Slushin yhteydessä järjestettävä, Euroopan suurin nuorten bisnestapahtuma, joka on tarkoitettu Bisneskursseja opiskeleville nuorille. Takeoffin ideana on tarjota nuorille mahdollisuus verkostoitua keskenään sekä antaa tilaisuus soveltaa Bisneskursseilla opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Tapahtumapäivä koostuu Bisneskurssien yhteistyökumppanien järjestämistä workshopeista ja vierailusta kasvuyrittäjyystapahtuma Slushiin. Takeoff on aiempina vuosina järjestetty nimellä Slush Youth, ja siihen on osallistunut kolmen vuoden aikana yli 700 opiskelijaa.

 

Kesätyöt

Bisneskurssien kumppaniyritykset tarjoavat bisneskurssilaisille ohituskaistan kesätöihin. Vuosien 2017–2018 aikana yritykset ovat tarjonneet yhteensä 44 kiintiötyöpaikkaa Bisneskursseja suorittaneille nuorille.

 

Stipendit

Koulut, joissa suoritetaan kaikki neljä kurssia, saavat vuosittaisen Bisnesgururahastipendin jaettavaksi parhaalle kurssien suorittajalle. Vuonna 2018 Bisnesguru-stipendin arvo oli 500 euroa. Stipendin suuruus päätetään vuosittain.

 

Yhteistyö ja kumppaniyritykset

 

Yrityselämän nuorten sukupolvien kumppaniyritykset ovat tarjonneet osaamista ja materiaaleja Bisneskurssien sisältöihin. Materiaaleja ovat antaneet Nordea rahoituksen ja talouden hallinnan osalta, Lidl markkinoinnin osalta, UPM vastuullisen liiketoiminnan osalta, TELA eläkejärjestelmän osalta, CMI ja Slush neuvottelutaitojen osalta sekä Rähinä Records liiketoiminnan osalta. Näiden lisäksi Sitran edistämä kiertotalous näkyy kantavana teemana läpi kurssikokonaisuuden ja erityisesti kurssilla 3. Globaalit markkinat.

Yritykset on valittu mukaan kurssisisältöihin siksi, että ne pystyvät tarjoamaan autenttisia ja opiskelijoita motivoivia case study -tyyppisiä tehtävämateriaaleja. Yritysten läsnäolo kurssisisällöissä on pyritty tekemään mahdollisimman läpinäkyväksi ja turhaa tuotesijoittelua on vältetty. Yritysesimerkkien avulla opiskelijat oppivat yrityksen prosesseista ja oppivat tarkastelemaan yrityksien toimintaa myös kriittisestä näkökulmasta.

Kurssi 4. Talous, raha ja yrittäjyys on tuotettu tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopiston professorien Vesa Puttosen ja Teemu Malmin kanssa.

Yllä mainittujen lisäksi Yrityselämän nuorten sukupolvien kanssa yhteistyössä on toiminut The Conference Board of Canada, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston OKL, HundrED, Microsoft, Multiply Nordic, Opetushallitus, Suomen Ekonomit, Suomen Pankki, Suomen Yrittäjät, Svenska folkskolans vänner, Team Finland USA, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Valokuva: Iiro Rautiainen