Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia digitaalisia oppimateriaaleja talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitojen opiskeluun. Kaikki materiaalimme ovat maksuttomia sekä oppilaitoksille että opiskelijoille. Tulemme mielellämme kertomaan lisää ja auttamaan materiaalien käyttöönotossa esimerkiksi etäyhteyden avulla!

 

Lukuvuonna 2020-2021 tarjoamme lukioille seuraavia oppimateriaaleja:

 • Aineettomien oikeuksien oppimateriaali 
  Aineettomat oikeudet ovat läsnä tavalla tai toisella kaikessa liiketoiminnassa ja myös jokaisen arjessa. Oppimateriaalissa käsitellään aineettomia oikeuksia erityisesti yrittäjyyden ja  työelämätaitojen näkökulmasta. Lue lisää oppimateriaalista täältä.
 • Bisneskurssit, Claned
  Neljä oppimateriaalikokonaisuutta talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitojen opiskeluun: 1. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen; 2. Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot; 3. Globaalit markkinat; 4. Talous, raha ja yrittäjyys. Oppimateriaalit sijaitsevat Claned-oppimisympäristössä. Lue lisää täältä.
 • Bisneskurssit, PDF 
  Ladattavaksi tiedostoiksi paketoidut teemakokonaisuudet talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitojen opiskeluun. Sisällöt ja tehtävät ovat muuten täysin samat kuin Claned-oppimisalustalla olevissa oppimateriaaleissamme, mutta niistä on poistettu oppimisalustan toiminnallisuuksiin viittaavat tehtävänannot. PDF-tiedostot mahdollistavat oppimateriaalien käytön koulun omalla oppimisalustalla. Lue lisää täältä.
 • Kiertotalous
  Oppimateriaali, jossa käsitellään teoriaosuuden ja tehtävien avulla kiertotalous syvällisesti ja hahmotetaan sitä käytännössä tutustumalla kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja yrityksiin, jotka ovat jo siirtyneet kiertotalouteen. Lisäksi tarjolla on kiertotalousvideoita ja -animaatioita opetuksessa käytettäviksi. Lue lisää kiertotalousmateriaaleista.
 • Opinnot avoimissa yliopistoissa
  Yhdessä avoimien yliopistojen kanssa tuotetut opintokokonaisuudet, jotka voidaan lukea hyväksi sekä lukioissa että yliopistoissa. Lue lisää yhteistyöstä avointen yliopistojen kanssa.
 • Opopassi
  Opopassi on digitaalinen työkalu lukion opinto-ohjaukseen, ja sen avulla opiskelija voi suorittaa lukion opetussuunnitelmaan perustuvan valtakunnallisen OP2-kurssin. Opopassin avulla kurssi voidaan toteuttaa opinto-ohjaustunteina, opiskelijan itsenäisinä suorituksina tai kokonaan verkkokurssina. Lue lisää Opopassista.
 • Tekoäly
  Tulevaisuuteni tekoäly -oppimateriaalissa pureudutaan siihen, mitä tekoäly on sekä miten se vaikuttaa elämään nyt ja tulevaisuudessa. Digitaalisessa oppimateriaalissa tekoälyä käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista useiden tehtävätyyppien avulla. Lue lisää Tulevaisuuteni tekoäly -oppimateriaalista.
 • Takeoff – Euroopan suurin nuorten bisnestapahtuma
  Bisneskurssien ja Slushin yhteistyössä järjestämä nuorten bisnestapahtuma tarjoaa nuorille näköalapaikan startup-maailmaan ja tulevaisuuden työelämään. Takeoffissa nuoret pääsevät verkostoitumaan, osallistumaan yritysten järjestämiin työpajoihin sekä vierailemaan itse Slushissa. Lue lisää Takeoffista.
 • Yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaalit
  Digitaaliset yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaalit perustuvat ammatillisiin opetussuunnitelmiin, mutta niitä voi halutessaan käyttää myös lukio-opetuksessa. Opintokokonaisuudet ovat Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, Yritystoiminnan suunnittelu ja Yrityksessä toimiminen. Materiaalit ovat selkokielisiä. Lue lisää täältä.

Järjestämme opettajille myös maksuttomia koulutuksia materiaaleihimme liittyen. Katso ajankohdat ja lisätietoja Koulutus-sivultamme!

 

Huom! Bisneskurssit tulevat päivittymään lukuvuodeksi 2021-2022. Lue lisää täältä.