Opopassi – digitaalinen työkalu
lukion opinto-ohjaukseen

Opopassi on maksuton digitaalinen työkalu lukion opinto-ohjaukseen, ja sen avulla opiskelija voi suorittaa lukion opetussuunnitelmaan perustuvan valtakunnallisen OP2-kurssin. Opopassin tavoitteena on tukea lukion opiskelijan tulevaisuuden suunnittelun prosessia ja yksilöllisen jatko-opintopolun löytymistä.

Opopassin tehtävämateriaali koostuu kaikille yhteisistä osioista sekä opiskelijan omavalintaisista, yksilöllisistä jatko-opintopoluista. Sen avulla OP2-kurssi voidaan toteuttaa opinto-ohjaustunteina, opiskelijan itsenäisinä suorituksina tai kokonaan verkkokurssina. Opopassi toimii nettiselaimessa, eikä sen käyttöön vaadita kirjautumista. Se perustuu pelilliseen oppimiseen; opiskelija kerää Opopassiinsa opopisteitä, joiden saaminen on motivoiva ja innostava tapa oppia ja kehittyä.

 

Opopassin tarina

Opopassi on saanut alkunsa kahden lukion opinto-ohjaajan, Anniina Järvisen ja Satu Alatalon, halusta helpottaa opojen arkea ja auttaa nuoria suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Opopassin lähtöideana oli se, että opiskelija saa itse vaikuttaa oman opo-kurssinsa sisältöön. Koska opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmat poikkeavat toisistaan, syntyi ajatus yksilöllisistä poluista. Opiskelijan yksilöllisyys korostuu, kun jokainen opiskelija valitsee itseään kiinnostavan henkilökohtaisen jatko-opintopolun.

Bisneskurssit tekee sisällöllistä yhteistyötä Opopassin kanssa ja tarjoaa Opopassiin Bisneskursseilta tuttuja materiaaleja sekä asiantuntemusta kaupallisen osaamisen, tulevaisuuden työelämätaitojen ja kiertotalouden osalta.

Kiinnostuneille opoille järjestetään maksuttomia Opopassin käyttökoulutuksia. Pääset ilmoittautumaan koulutuksiin ja lukemaan lisää Opopassista sen omilta nettisivuilta (skrollaa infosivua alas). Katso myös Bisneskurssien muut maksuttomat koulutukset opettajille sekä kaikki tarjonta lukioille.

Opopassi on lukion opinto-ohjaajien Satu Alatalon ja Anniina Järvisen kehittämä.
Opopassin kehittäjätiimin muodostavat pääkaupunkiseudulla työskentelevät lukion opinto-ohjaajat Anniina Järvinen ja Satu Alatalo, jotka ovat toimineet opinto-ohjaajina noin kymmenen vuoden ajan.