Businesskurser

Vi har det bästa kunnandet om utbildning i ekonomi och arbetsliv samt företagsamhetsfostran för ungdomar.

 

Vi erbjuder tre materialhelheter för att studera ekonomi- och arbetslivskunskaper i gymnasier och yrkesläroanstalter:

 1. Businesskurser
 2. Material för cirkulär ekonomi
 3. Takeoff-evenemanget

Våra studiematerial är i digital form och kostnadsfria både för läroanstalter och studerande. Läs mer om studiematerialen nedan!

Du kan också kontakta oss per e-post bisneskurssit@tat.fi.

 

1. Businesskurser

 

OBS! TAT:s Businesskurser har förnyats. Läs mer här:
Uppdaterade Businesskurser som en del av undervisningen – tips till undervisningsplaneringen

 

Det finns tre omfattande Businesskurser, som hjälper att utveckla kunskaper om affärsverksamhet och den globala ekonomin samt att hitta sina egna styrkor. Med aktiverande övningar samt tillämpade uppgifter övas väsentliga kunskaper i ekonomi och arbetslivet. Businesskurser kan fritt väljas av alla läroanstalter som ger undervisning på andra stadiet, och de är kostnadsfria både för läroanstalter och studerande.

Kurserna finns i den digitala läromiljön Pinja LMS, vilket möjliggör att undervisningen kan ske delvis som distansundervisning. Från kursinnehållet kan även väljas mindre helheter som passar till din egen undervisning.

Kurshelheter

 • Kontroll över den egna ekonomin (2sp)
  Studiematerialet ska fungera som ekonomilära på andra stadiet. Materialets tyngdpunkt är i att eleven lär sig hantera sin ekonomi. Målet är att kontroll över den egna ekonomin ses som en betydelsefull del av ett gott liv, samt att den unga vill bära ansvar över sin ekonomi och att hen i framtiden kan försörja sig själv. Studiematerialet väcker eleven till att uppfatta fenomen i den globala marknaden. Den unga lär sig om att tjäna pengar, ansvarsfull konsumering, besparingar samt placeringar, försäkringar och låntagande.
 • Arbetslivskunskap (2sp)
  Arbetslivskunskap-studiematerialet uppmuntrar den unga till att planera sin framtid samt förstärka sina fortbildnings- och arbetslivskompetenser. Eleven lär sig arbetslivskunskaper, vilka hen kommer att ha nytta av i det ständigt förändrande arbetslivet. Med hjälp av mångsidiga uppgifter förbereder sig den unga för arbetssökande. Hen lär sig även att känna igen den egna kompetensen. Kännedomen av olika karriärer ökar och eleven får veta om olika typer av sysselsättning. Interaktionskunskaper poängteras i materialet – bland annat samarbets- och förhandlingskunnande. Jämställdhet lyfts fram som en viktig arbetslivskunskap. Eleven uppmuntras till att ta hand om sin hälsa och arbetsförmåga samt värdera arbetsmiljön.
 • Företagskunskap (2sp)
  Via Företagskunskap-studiematerialet bekantar sig den unga med företagande och hen lär sig initiativtagande, organisering, planering och kreativitet. Läromaterialet erbjuder färdigheter till att bli företagare med hjälp av information, uppgifter och via olika exempel och modeller. Materialet uppmuntrar till att fundera på företagande som ett alternativ och ger samtidigt basinformation om hur betydelsefullt företagande är för både individen och samhället. Således passar materialet både elever som blir företagare som också dem som blir arbetstagare. Med hjälp av studiematerialet lär sig den unga att känna igen sina egna styrkor, observera företagsverksamhetsmöjligheter, samt förverkliga egna idéer. De unga får bekanta sig med grunderna i försäljning och kundbetjäning samt fundera på igenkännande av olika kundgrupper. Även marknadsföring diskuteras. I materialet granskas också olika delar av ansvarfull affärsverksamhet samt cirkulär ekonomi.

Om du vill beställa en länk för att bekanta dig med våra provkurs på svenska, vänligen kontakta bisneskurssit@tat.fi.

 

2. Material för cirkulär ekonomi

Materialet behandlar cirkulär ekonomi på ett djupgående sätt både i teori och med praktiska uppgifter samt presenterar praktiska exempel genom att berätta om affärsmodeller inom cirkulär ekonomi och introducera företag som redan har övergått till cirkulär ekonomi. Ämnet behandlas med tanke på både individens synvinkel och lönsam affärsverksamhet. Målet är att efter en genomgång av det här materialet och utföring av uppgifterna har den studerande uppnått de inlärningsmål som har ställts och som baserar sig på bl.a. gymnasiets läroplan. Materialet lämpar sig för att användas till exempel som en del av studier i samhällslära, geografi eller affärsverksamhet.

Materialen finns i PDF-form och kan fritt laddas ner av lärare. OBS! Sidan är på finska – scrolla ner, fyll i enkäten och välj materialet på svenska.

Kolla även våra korta animationer som förklarar cirkulär ekonomi på ett enkelt sätt!

 

3. Takeoff

Businesskurserna ordnar årligen Europas största businessevenemang för unga: Takeoff. Takeoff är en sidoevenemang för världens ledande startup-evenemang Slush. Syftet är att ge de unga en utsiktspunkt till startup-världen och framtidens arbetsliv. Takeoff ger de unga möjlighet att bygga nätverk, delta i workshops som deltagande företagen ordnar och besöka huvudevenemangen Slush.

Under de senaste fyra åren har mer än 1 000 unga runt Norden deltagit i evenemangen. Läs mer om Takeoff här.