Businesskurser

Vi har det bästa kunnandet om utbildning i ekonomi och arbetsliv samt företagsamhetsfostran för ungdomar.

 

Vi erbjuder tre materialhelheter för att studera ekonomi- och arbetslivskunskaper i gymnasier och yrkesläroanstalter:

 1. Businesskurser
 2. material för cirkulär ekonomi
 3. Takeoff-evenemanget

Våra studiematerial är i digital form och kostnadsfria både för läroanstalter och studerande. Läs mer om studiematerialen nedan!

Du kan också kontakta oss per e-post bisneskurssit@tat.fi.

 

1. Businesskurser

 

OBS! TAT:s Businesskurser förnyas. Läs mer här:
Uppdaterade Businesskurser som en del av undervisningen – tips till undervisningsplaneringen

 

Det finns fyra omfattande Businesskurser, som hjälper att utveckla kunskaper om affärsverksamhet och den globala ekonomin samt att hitta sina businessfärdigheter. Med aktiverande övningar samt tillämpade uppgifter övas väsentliga kunskaper i ekonomi och arbetslivet. Businesskurser kan fritt väljas av alla läroanstalter som ger undervisning på andra stadiet, och de är kostnadsfria både för läroanstalter och studerande.

Kurserna finns på digitala Claned-inlärningsplattformen, vilket möjliggör att undervisningen kan ske delvis som distansundervisning. Från kursinnehållet kan även väljas mindre helheter som passar till din egen undervisning.

Kurshelheter

 • Försäljning, marknadsföring och kommersialisering
  På kursen behandlas processen för kommersiell användning, marknadsföring, kundsynvinkel samt förutsättningar för lyckad försäljning. Bl.a. dessa är grunden för en framgångsrik affärsverksamhet.
 • Interaktion och förhandlingsteknik
  På kursen behandlas förutsättningar för en välfungerande växelverkan och dess betydelse i arbetslivet. Kursen introducerar olika sätt att kommunicera, olika förhandlingsfaser samt förhandlingstekniker.
 • Den globala marknaden
  På kursen studeras internationella handeln ur olika perspektiv. Kursen fokuserar på de utmaningar och möjligheter som globaliseringen medför samt på megatrenderna inom ekonomin. Kursen behandlar även cirkulär ekonomi och affärskulturer.
 • Ekonomi, finanser och entreprenörskap
  Kursen behandlar placering och lönsam företagsverksamhet. Huvudfokus är på redovisning och finansiering. De studerande bekantar sig också med att grunda ett eget företag genom startup-världen.

Om du vill beställa en länk för att bekanta dig med våra provkurs på svenska, vänligen kontakta bisneskurssit@tat.fi.

 

2. Material för cirkulär ekonomi

Materialet behandlar cirkulär ekonomi på ett djupgående sätt både i teori och med praktiska uppgifter samt presenterar praktiska exempel genom att berätta om affärsmodeller inom cirkulär ekonomi och introducera företag som redan har övergått till cirkulär ekonomi. Ämnet behandlas med tanke på både individens synvinkel och lönsam affärsverksamhet. Målet är att efter en genomgång av det här materialet och utföring av uppgifterna har den studerande uppnått de inlärningsmål som har ställts och som baserar sig på bl.a. gymnasiets läroplan. Materialet lämpar sig för att användas till exempel som en del av studier i samhällslära, geografi eller affärsverksamhet.

Materialen finns i PDF-form och kan fritt laddas ner av lärare. OBS! Sidan är på finska – scrolla ner, fyll i enkäten och välj materialet på svenska.

Kolla även våra korta animationer som förklarar cirkulär ekonomi på ett enkelt sätt!

 

3. Takeoff

Businesskurserna ordnar årligen Europas största businessevenemang för unga: Takeoff. Takeoff är en sidoevenemang för världens ledande startup-evenemang Slush. Syftet är att ge de unga en utsiktspunkt till startup-världen och framtidens arbetsliv. Takeoff ger de unga möjlighet att bygga nätverk, delta i workshops som deltagande företagen ordnar och besöka huvudevenemangen Slush.

Under de senaste fyra åren har mer än 1 000 unga runt Norden deltagit i evenemangen. Läs mer om Takeoff här.