Syksy 2019 tuo Bisneskursseille jälleen päivityksiä, jotka helpottavat kurssien parissa työskentelyä sekä syventävät sisältöjä entisestään. Päivitykset perustuvat käyttäjiltämme kerättyyn arvokkaaseen palautteeseen. Lisäksi olemme kehittäneet sisältöjä yhdessä lukioikäisten kesätyöntekijöidemme kanssa ja näin saaneet myös nuorten näkökulmia entistä paremmin huomioitua.

Kurssien sisältöihin tehtävistä päivityksistä ja parannuksista johtuen on tärkeää, että jokaisen uuden kurssin alkaessa opettaja tilaa uuden kurssipohjan. Ainoastaan näin voimme varmistaa, että käytössä ovat aina ajantasaiset materiaalit.

Alle olemme koonneet lyhyen yhteenvedon keskeisimmistä uudistuksista koskien neljän bisneskurssimme (1. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen; 2. Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot; 3. Globaalit markkinat ja 4. Talous, raha ja yrittäjyys) sisältöjä ja Claned-oppimisalustaa.

 

Päivitykset kurssien sisältöihin

Kurssisisältöjen selkeyttäminen
Kesän aikana kursseja 1, 2 ja 3 on huomattavasti tiivistetty ja harjoituksia selkeytetty mm. lisäämällä uusia suomenkielisiä videoita. Vaikka moduulit ovat tehtävämäärältään aiempaa lyhyempiä, on mukana myös täysin uusia harjoituksia. Myös moduulien sisältöjen järjestystä on hiottu saatujen palautteiden perusteella. Harjoitukset on niin ikään numeroitu, ja lähtökohtaisesti pakolliset harjoitukset tullaan merkitsemään erikseen. Halutessaan opettajat voivat kuitenkin edelleen muuttaa harjoitusten järjestystä ja painotuksia. Lisäksi moduulien otsikoiden alle on lisätty moduulin oppimistavoite, josta näkee heti, mitä moduulin aikana on tarkoitus oppia ja opiskella. Myös opettajan oppaaseen lisätään tarkempi kurssikohtainen sisällysluettelo, mikä helpottaa sopivien sisältöjen löytämistä ja siten kurssien suunnittelua.

Aineettomat oikeudet osaksi kurssimateriaaleja
Aineettomat oikeudet on kurssimateriaaleihin lisätty uusi teema, jonka tuomme osaksi yrittäjyyskasvatusta yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. Yhteistyö tuo Bisneskursseille aineettomiin oikeuksiin liittyviä uusia tietoiskuja ja harjoituksia, jotka löytyvät jo elokuusta lähtien kurssilta 1. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen.

Perusasioiden hahmottaminen aineettomista oikeuksista jo koulussa on tärkeää, jotta nuoret ymmärtävät aineettomat oikeudet osana vastuullista yritystoimintaa ja hahmottavat niiden keskeisen merkityksen omassa arjessaan. Nuoret myös toimivat yhä moninaisempien sisältöjen kuluttajina, jakajina ja tuottajina. Sisällöillä voi olla taloudellista potentiaalia, ja aineettomien oikeuksien tuntemus voi auttaa näkemään nuo mahdollisuudet. Lue lisää Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPOn rahoittamasta hankkeesta, joka mahdollistaa aineettomien oikeuksien lisäämisen kursseille.

360-kuvat luovat siltoja konkretiaan
Syksystä 2019 eteenpäin kurssipohjille lisätään vaiheittain 360-kuvamateriaalia. Tavoitteena on, että lähes jokaiseen moduuliin tulee yksi 360-kuva, joka osoittaa, miten kyseisen moduulin teemat näkyvät käytännössä. 360-kuvan kautta voi esimerkiksi havainnollistaa, miten markkinointiin liittyvät toimenpiteet, kuten hinnoittelu ja esillepano, näkyvät oikeassa liiketilassa.

Tekoälyä käsittelevä erillismateriaali
Lisäksi olemme valmistelemassa yhteistyössä Microsoftin, Clanedin ja Porkkalan lukion kanssa tekoälyyn liittyvää erillistä oppimismoduulia Clanediin. Tekoäly-moduuli on pilotoitavissa lokakuusta 2019 alkaen. Jos haluat osallistua pilotointiin tai olet kiinnostunut hyödyntämään valmiita sisältöjä myöhemmin, ota yhteyttä lauri.vaara@tat.fi.

 

Clanedin uudet ominaisuudet

Seuraa-toiminto korvaa oppimispolun
Opiskelijoiden etenemisen seuraaminen tapahtuu jatkossa lähtökohtaisesti Clanedissa olevan Seuraa-välilehden kautta, eikä aikaisemmin käytössä olleita oppimispolkuja lähtökohtaisesti enää käytetä. Toisin kuin oppimispoluille, ei opiskelijoiden tarvitse erikseen ilmoittautua Seuraa-välilehdelle. Uudistuksen ansiosta opiskelijoiden eteneminen päivittyy opettajan seurantaan siis automaattisesti. Opiskelijoiden ei myöskään enää tarvitse merkitä luku- ja videotehtäviä manuaalisesti tehdyiksi, vaan järjestelmä tekee tämän nyt automaattisesti (artikkelit merkitään automaattisesti tehdyiksi, kun opiskelija on päässyt artikkelin viimeiselle sivulle asti, ja videot kun opiskelija on katsonut ne loppuun asti). Uusi Seuraa-välilehti näkyy toistaiseksi vain opettajalle, ja sitä klikkaamalla pääsee tarkastelemaan kaikkien opiskelijoiden etenemistä yhdestä näkymästä.

Kurssitodistus Clanedista suoraan opiskelijalle
Yllä esitelty Seuraa-toiminto kartoittaa lisäksi opiskelijoiden etenemistä suhteessa ennalta-asetettuihin läpäisyn kriteereihin. Tämä mahdollistaa kurssitodistuksen saamisen suoraan Clanedista. Opettajan tulee kuitenkin aina Clanedin kautta hyväksyä todistuksen lähetys opiskelijalle, ja halutessaan hän voi myös muuttaa ennalta asetettuja kurssin läpäisyn kriteereitä.

Kun opiskelija on läpäissyt kurssille asetetut suorituskriteerit, saa opettaja tästä automaattisesti ilmoituksen. Opettaja voi tämän jälkeen lähettää kurssitodistuksen opiskelijalle Clanedin kautta, minkä jälkeen opiskelija voi ladata todistuksen omalle koneelleen profiiliasetusten kohdasta ”Sertifikaatit”. Todistus sisältää opiskelijan nimen (=profiilin nimi, joten opiskelijoiden kannattaa luoda profiili oikealla nimellään), kurssin nimen, suoritusajankohdan sekä arvosanan (4-10), joka määräytyy automaattisesti kriteerien pohjalta. Tavoitteena on, että uusittu kurssitodistus helpottaa ja yhdenmukaistaa arviointia sekä lisää kurssitodistuksen painoarvoa. Lukuvuonna 2019-2020 kurssitodistuksen voi kuitenkin edelleen tilata kuten ennenkin, eli pyytämällä valmis todistuspohja osoitteesta suvi.alatalo@tat.fi.