TAT ja CMI ovat aloittaneet yhteistyön neuvottelu- ja yhteistyötaitojen parantamiseksi kouluissa. Yhteistyötä tehdään muun muassa TATin bisneskurssisisällöissä. CMI ja TAT käyvät myös yhdessä puhumassa 8.-luokkalaisten vanhempainilloissa siitä, miten vanhemmat voivat olla nuoren tukena.

Presidentti, rauhannobelisti Martti Ahtisaaren vuonna 2000 perustama Crisis Management Initiative (CMI) on suomalainen konfliktinratkaisujärjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja epävirallisen neuvottelun ja vuoropuhelun avulla. Se on poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton järjestö, jonka kohdealueita ovat tällä hetkellä Lähi-itä, Pohjois-Afrikka, Saharan eteläpuoleinen Afrikka sekä Euraasia.

Konfliktien ratkomista ja vuoropuhelun mahdollistamista

– Puhumalla, on CMIn johtaja Tuija Talvitien yksiselitteinen vastaus, miten konfliktit ratkotaan. Vaikka ratkaisu on yksinkertainen, helppo tehtävä ei ole kyseessä. Saman pöydän ääreen tulee saada tahoja, jotka ovat olleet molemminpuolisessa väkivallan kierteessä kenties vuosikausia.

– Vaatii kärsivällisyyttä rakentaa sellainen luottamus toimijoiden välille, että vuoropuhelu ylipäätään on mahdollista. Keskeistä on juuri saada kaikki konfliktin osapuolet mukaan neuvotteluihin. Vaikka maailman konflikteissa kyse on suurista ja vaikeista asioista, niiden pohjalla on usein samat yksinkertaiset asiat kuin pienissä arkisissa konflikteissa vaikka koulun pihalla. Vallanhimo, katkeruus, kosto, ahneus ovat kaikki asioista, jotka voivat johtaa yhtä lailla sotiin maailmalla kuin konfliktiin arjessa. Taito tehdä kompromissejä, antaa anteeksi ja katsoa yhdessä tulevaisuuteen ovat tärkeitä elementtejä onnistuneessa rauhanvälitysprosessissa, pohtii Talvitie.

Taitoja ja tahtoa

Jokainen ihminen kohtaa arjessaan konfliktitilanteita ja jokainen voi oppia vuorovaikutustaitoja niiden selvittämiseksi. Tarvitaan tahtoa toimia yhteisen hyvän eteen, positiivisesti.

Suomessa sovittelulla on pitkät perinteet, sovittelutaitoja opetellaan jo päiväkodeissa ja koulussa. CMIn tavoitteena on tehdä rauhanvälityksestä ja sovittelusta kansalaistaito. Niiden merkityksen ymmärtämiseksi perustetut Ahtisaari-päivät kiertävät kouluissa kertomassa sovittelun tärkeydestä ja CMIn työstä konfliktialueilla.

– Toimintaresurssimme ovat rajalliset ja tarvitsimme tämän sanoman eteenpäinviemiseen hyviä yhteistyökumppaneita, Talvitie kommentoi.

– Kumppanuus CMIn kanssa vahvistaa meidän palvelutarjontaamme. On hienoa saada esimerkiksi vuorovaikutus ja neuvottelutaidot -bisneskurssillemme CMIn kaltaisen kovan tason toimijan oppeja, kertoo TATin toimitusjohtaja Kari Väisänen.

 

Lisätietoja:

Kari Väisänen, toimitusjohtaja, TAT, 0400 138 767
Elina Lehtinen, viestintä- ja varainhankintajohtaja, CMI, 040 834 0465