2019 

Education Alliance Finland myönsi Bisneskursseille uuden laatusertifikaatin. Arviointimenetelmänä sertifikaatin myöntämisessä oli mm. opettajien toimesta tehty vertaisarviointi. Sertifikaatin perusteluissa korostettiin esimerkiksi Bisneskurssien korkealaatuisia sisältöjä, joita opettajien on helppo käyttää. Myös sisältöjen, tehtävätyyppien ja toteuttamismahdollisuuksien monipuolisuus keräsivät kehuja. Lisää Bisneskurssien saamista tuloksista voit lukea Education Alliance Finlandin nettisivuilta.

2017 

Bisneskurssit sai syksyllä 2017 Kokoa Standardin myöntämän pedagogisen laatusertifikaatin huippupistein.

Kurssikokonaisuus on myös nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) yhdeksi keinoksi toteuttaa uusien opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta toisella asteella ja EU-komission oppaassa (s. 150) yhtenä käytännön esimerkkinä siitä, miten yrittäjyyskasvatusta voidaan tuoda kouluihin.

 

Tällaiset kurssit tarjoavat käytännönläheisiä liiketoiminta- ja työelämävalmiuksia seuraaville sukupolville. Opittujen taitojen kautta oppilaat menestyvät tulevaisuuden työelämässä.

Erkki Liikanen

 

Teimme koulussa syksyllä TATin Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen
-kurssin. Olen lukenut sivuiltanne muistakin kursseista ja olisin kiinnostunut suorittamaan niitäkin. Miten voisin päästä tekemään kursseja ja opiskelemaan kurssien materiaaleja? Haluaisin opiskella aiheita.

Eelis Lehtinen, opiskelija, Lahden yhteiskoulu

 

Bisneskurssit ovat tuoneet taloustiedon opetukseen syvyyttä, vaihtelevuutta ja uutta kipinää myös kokeneelle opettajalle. Kurssimateriaalit ovat ajantasaisia, laadukkaita ja pedagogisesti pohdittuja eli ne toimivat luokkatilanteessa ilman suurempaa ennakkovalmistelua. Opettajan rooli on muuttunut perinteisestä ”puhuvasta päästä” enemmän ohjaavan tutorin rooliin. Opiskelijat arvostavat mahdollisuutta tehdä kurssia omaa tahtia – osittain koulussa, osittain omalla ajallaan. Ja kaiken huippuna on ollut mahdollisuus päästä mukaan Helsinkiin Takeoff-tapahtumaan, mikä on ollut monelle nuorelle silmiä avaava kokemus. Minulla alkaakin 1. kurssi maanantaina – kurssille on tulossa 28 opiskelijaa!

Jari Ukkonen, opettaja, Kallaveden lukio

 

Koulutus- ja uravalinta kokeilun kautta on järkevä tapa tehdä urasuunnittelua. Siksi Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto sekä Talous ja nuoret TAT tarjoavat mahdollisuuden tutustua yliopisto-opiskeluun ja kauppatieteisiin, ja näin saada vahvistusta opiskelijoiden valinnoille. Toiseksi haluamme sujuvoittaa siirtymää lukiosta yliopistoon. Lisäksi Bisneskurssit luovat tilaisuuden lukion ja yliopiston lehtoreiden välisen yhteistyön lisäämiseen.

Jukka Lerkkanen, johtaja, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

 

Sijoitus nuortemme liiketaloudelliseen sivistykseen on investointi taloudellisesti menestyvään Suomeen.

Erkki Tenhunen, Bisneskurssien neuvottelukunnan jäsen