Opettajille on vuonna 2020 tarjolla maksuttomia Teemana tulevaisuuden työ -koulutuksia. Koulutusten tavoitteena on tukea opettajien tulevaisuusajattelua ja työnteon tulevaisuuteen liittyvää näkemyksellisyyttä. Koulutus käsittää useita tulevaisuuden työelämään liittyviä teemoja, kuten tekoäly, työelämän murros, työhyvinvointi, työympäristöt ja tulevaisuuden työelämätaidot. Koulutuksissa tarjotaan valmiita sisältöjä ja menetelmiä, joita voi sellaisenaan hyödyntää myös omassa opetustyössä ja etenkin lukion teemaopintojen tukena.

Koulutus sopii erityisesti teemaopintoja vetäville lukion opettajille, mutta mukaan ovat tervetulleita kaikki tulevaisuuden työelämästä kiinnostuneet toisen asteen opettajat.

Koulutus on maksuton.

Koulutus käytännössä

Koulutus koostuu kuudesta workshop-tyyppisestä, opettajia osallistavista koulutuksista. Jokainen koulutuksista on sisällöltään erilainen. Opettajan on mahdollista osallistua myös vain yhteen Teemana tulevaisuuden työ -koulutukseen, mutta osallistumistodistuksen saaminen edellyttää kaikkiin kuuteen koulutukseen perehtymistä joko etäyhteydellä tai koulutuksesta tehtävän tallenteen kautta. Osallistumistodistus edellyttää myös kaikkien annettujen tehtävien tekemistä.

Kaikki Teemana tulevaisuuden työ -koulutukset järjestetään webinaareina Teams-ympäristössä. Kaikille koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään Teams-osallistumislinkki sähköpostitse viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä.

 

Syksyn 2020 koulutusten päivämäärät ja teemat ovat

 • to 27.8. klo 9.30–12.00, Muuttuva työkulttuuri ja työympäristöt.
  Koulutuksessa käsitellään yritystoiminnan pirstaloitumista, toimintakulttuurin muutosta sekä digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja haasteita. Ilmoittaudu koulutukseen.
 • to 24.9. klo 9.30–12.00, Vastuullinen ja kestävä työelämä. 
  Koulutuksessa käsitellään vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ja niiden kehittämistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Ilmoittaudu koulutukseen.
 • to 29.10. klo 9.30–12.00, Tulevaisuuden verkostot ja vuorovaikutus. 
  Koulutuksessa käsitellään verkostojen ja vuorovaikutuksen merkitystä tulevaisuuden työelämässä. Ilmoittaudu koulutukseen.

 

Aikaisempien koulutusten tallenteet

Keväällä 2020 on järjestettiin kolme koulutuskertaa, joiden tallenteet näet Teemana tulevaisuuden työ -oppimisalustalta Clanedissa.

Alta näet aikaisempien koulutuskertojen teemat.

 • Tulevaisuutta ajatellen
  • Koulutuskerran aikana käsitellään tulevaisuusajattelua, tulevaisuudentutkimusta, tulevaisuuden ennakointia, tulevaisuuskasvatusta sekä tulevaisuuden skenaarioita ja ilmiöitä. Asiantuntijapuhujana koulutuksessa on Lasten ja nuorten säätiön tulevaisuustutkija Otto Tähkäpää.
 • Tulevaisuuden työelämä 
  • Koulutuskerran aikana käsitellään mm. tulevaisuuslukutaitoa,  tulevaisuuden työelämätaitoja, vastuullista työelämää ja miten digitalisaation kiihdyttämät muutokset työssä ja elinkeinoelämässä tulevat yleisesti vaikuttamaan ihmisten arkeen ja työntekoon. Asiantuntijapuhujina koulutuksessa ovat Lasten ja nuorten säätiön tulevaisuustutkija Otto Tähkäpää ja Demos Helsingin tutkija/projektipäällikkö Mirja Hämäläinen sekä Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen ja HR Specialist Nina Jousenkylä.
 • Digitalisoituva työelämä 
  • Koulutuskerran aikana käsitellään digitalisaation työelämälle asettamia haasteita ja mahdollisuuksia. Koulutuksessa digitalisaation vaikutuksia tarkastellaan mm. vuorovaikutuksen, johtamisen, jaksamisen, työnhallinnan ja oppimisen näkökulmista. Asiantuntijapuhujina koulutuksessa ovat Ambientian Intranet Expert Niina Halminen sekä Rapida Oy:n  Educational Data Scientist Miska Noponen. 

 

Lisätietoja koulutuksista antaa TATin pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara, lauri.vaara@tat.fi. Katso myös muut maksuttomat koulutuksemme opettajille!