Teemana tulevaisuuden työ -koulutustallenteet

Teemana tulevaisuuden työ -koulutusten tavoitteena on tukea opettajien tulevaisuusajattelua ja työnteon tulevaisuuteen liittyvää näkemyksellisyyttä. Koulutus sopii erityisesti teemaopintoja vetäville lukion opettajille, mutta mukaan ovat tervetulleita kaikki tulevaisuuden työelämästä kiinnostuneet toisen asteen opettajat.

Koulutus käsittää useita tulevaisuuden työelämään liittyviä teemoja, kuten tekoäly, työelämän murros, työhyvinvointi, työympäristöt ja tulevaisuuden työelämätaidot. Koulutuksissa tarjotaan valmiita sisältöjä ja menetelmiä, joita voi sellaisenaan hyödyntää myös omassa opetustyössä ja etenkin lukion teemaopintojen tukena.

Koulutusten tallenteet näet maksutta Teemana tulevaisuuden työ -oppimisalustalta Clanedissa.

 

Koulutksen sisältö:

 • Tulevaisuutta ajatellen
  • Koulutuskerran aikana käsitellään tulevaisuusajattelua, tulevaisuudentutkimusta, tulevaisuuden ennakointia, tulevaisuuskasvatusta sekä tulevaisuuden skenaarioita ja ilmiöitä. Asiantuntijapuhujana koulutuksessa on Lasten ja nuorten säätiön tulevaisuustutkija Otto Tähkäpää.
 • Tulevaisuuden työelämä 
  • Koulutuskerran aikana käsitellään mm. tulevaisuuslukutaitoa,  tulevaisuuden työelämätaitoja, vastuullista työelämää ja miten digitalisaation kiihdyttämät muutokset työssä ja elinkeinoelämässä tulevat yleisesti vaikuttamaan ihmisten arkeen ja työntekoon. Asiantuntijapuhujina koulutuksessa ovat Lasten ja nuorten säätiön tulevaisuustutkija Otto Tähkäpää ja Demos Helsingin tutkija/projektipäällikkö Mirja Hämäläinen sekä Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen ja HR Specialist Nina Jousenkylä.
 • Digitalisoituva työelämä 
  • Koulutuskerran aikana käsitellään digitalisaation työelämälle asettamia haasteita ja mahdollisuuksia. Koulutuksessa digitalisaation vaikutuksia tarkastellaan mm. vuorovaikutuksen, johtamisen, jaksamisen, työnhallinnan ja oppimisen näkökulmista. Asiantuntijapuhujina koulutuksessa ovat Ambientian Intranet Expert Niina Halminen sekä Rapida Oy:n  Educational Data Scientist Miska Noponen. 
 • Muuttuva työkulttuuri ja työympäristöt
  Koulutuskerran aikana käsitellään yritystoiminnan pirstaloitumista, toimintakulttuurin muutosta sekä digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja haasteita. Koulutuksen pitää dosentti Suvi Nenonen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Koulutus jakautuu kahteen osaan; ensin tutustutaan nykyaikaisen ja tulevaisuuden työkulttuurin erityispiirteisiin, minkä jälkeen tutkitaan erilaisia työnteon ympäristöjä ja siihen liittyviä tulevaisuuden trendejä.
 • Kestävä ja vastuullinen työelämä
  Koulutuksessa käsitellään yrityksen vastuullisuutta ja yhteiskuntavaikutuksia. Koulutksen alustuksen pitää Compensate -organisaation Head of sustainability Niklas Kaskela.
 • Tulevaisuuden verkostot ja vuorovaikutus
  Koulutuksessa käsitellään verkostojen ja vuorovaikutuksen merkitystä tulevaisuuden työelämässä eri näkökulmista. Toimittaja ja media-alan moniosaaja Renaz Ebrahimi alustaa moninaisuuden huomioivasta vuorovaikutuksesta eli siitä, miten ihmisten erilaisuus olisi tärkeää huomioida työpaikoilla. Projektipäällikkö Piritta Ekroth Tunne työ 2.0-hankkeesta pitää tietoiskun verkostojen luomisesta esimerkiksi koulujen yritysyhteistyössä käytännössä.

 

 

Lisätietoja koulutuksista antaa TATin pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara, lauri.vaara@tat.fi. Katso myös muut maksuttomat koulutuksemme opettajille!