Teemana tulevaisuuden työ -koulutusten tavoitteena on tukea opettajien tulevaisuusajattelua ja työnteon tulevaisuuteen liittyvää näkemyksellisyyttä. Koulutus sopii erityisesti teemaopintoja vetäville lukion opettajille, mutta mukaan ovat tervetulleita kaikki tulevaisuuden työelämästä kiinnostuneet toisen asteen opettajat. Kaikki koulutukset ovat maksuttomia, ja järjestetään etänä Teams-ympäristössä.

Ilmoittaudu syksyn 2020 koulutuksiin:

 

Vastuullinen ja kestävä työelämä

To 29.10.2020 klo 9.30-12

Koulutuksessa käsitellään vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ja niiden kehittämistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen alustuspuheenvuoron pitää Niklas Kaskeala, joka toimii Compensatella vastuullisuusjohtajana. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus PRH:n asiantuntijat Olli Ilmarinen ja Tuulimarja Myllymäki pitävät tietoiskun aineettomista oikeuksista osana vastuullista työelämää.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 

Tulevaisuuden verkostot ja vuorovaikutus 

Ti 1.12.2020 klo 15-17

Koulutuksessa käsitellään verkostojen ja vuorovaikutuksen merkitystä tulevaisuuden työelämässä. Koulutuksessa keskitymme erityisesti moninaisuuden huomioivaan vuorovaikutukseen eli siihen, miten ihmisten erilaisuus olisi tärkeää huomioida työpaikoilla, ja miksi asia on tärkeä myös liiketoiminnan kannalta. Päivitämme tälle sivulle pian tiedot koulutuksen alustajista.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 

Koulutus käytännössä

Koulutus käsittää useita tulevaisuuden työelämään liittyviä teemoja, kuten tekoäly, työelämän murros, työhyvinvointi, työympäristöt ja tulevaisuuden työelämätaidot. Koulutuksissa tarjotaan valmiita sisältöjä ja menetelmiä, joita voi sellaisenaan hyödyntää myös omassa opetustyössä ja etenkin lukion teemaopintojen tukena.

Koulutus koostuu kuudesta workshop-tyyppisestä, opettajia osallistavista koulutuksista. Jokainen koulutuksista on sisällöltään erilainen. Opettajan on mahdollista osallistua myös vain yhteen Teemana tulevaisuuden työ -koulutukseen, mutta osallistumistodistuksen saaminen edellyttää kaikkiin kuuteen koulutukseen perehtymistä joko etäyhteydellä tai koulutuksesta tehtävän tallenteen kautta. Osallistumistodistus edellyttää myös kaikkien annettujen tehtävien tekemistä.

Kaikki Teemana tulevaisuuden työ -koulutukset järjestetään webinaareina Teams-ympäristössä. Kaikille koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään Teams-osallistumislinkki sähköpostitse viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä.

 

Aikaisempien koulutusten tallenteet

Aikaisempien koulutuskertojen tallenteet näet Teemana tulevaisuuden työ -oppimisalustalta Clanedissa.

Alta näet aikaisempien koulutuskertojen teemat.

 • Tulevaisuutta ajatellen
  • Koulutuskerran aikana käsitellään tulevaisuusajattelua, tulevaisuudentutkimusta, tulevaisuuden ennakointia, tulevaisuuskasvatusta sekä tulevaisuuden skenaarioita ja ilmiöitä. Asiantuntijapuhujana koulutuksessa on Lasten ja nuorten säätiön tulevaisuustutkija Otto Tähkäpää.
 • Tulevaisuuden työelämä 
  • Koulutuskerran aikana käsitellään mm. tulevaisuuslukutaitoa,  tulevaisuuden työelämätaitoja, vastuullista työelämää ja miten digitalisaation kiihdyttämät muutokset työssä ja elinkeinoelämässä tulevat yleisesti vaikuttamaan ihmisten arkeen ja työntekoon. Asiantuntijapuhujina koulutuksessa ovat Lasten ja nuorten säätiön tulevaisuustutkija Otto Tähkäpää ja Demos Helsingin tutkija/projektipäällikkö Mirja Hämäläinen sekä Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen ja HR Specialist Nina Jousenkylä.
 • Digitalisoituva työelämä 
  • Koulutuskerran aikana käsitellään digitalisaation työelämälle asettamia haasteita ja mahdollisuuksia. Koulutuksessa digitalisaation vaikutuksia tarkastellaan mm. vuorovaikutuksen, johtamisen, jaksamisen, työnhallinnan ja oppimisen näkökulmista. Asiantuntijapuhujina koulutuksessa ovat Ambientian Intranet Expert Niina Halminen sekä Rapida Oy:n  Educational Data Scientist Miska Noponen. 
 • Muuttuva työkulttuuri ja työympäristöt.
  Koulutuskerran aikana käsitellään yritystoiminnan pirstaloitumista, toimintakulttuurin muutosta sekä digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja haasteita. Koulutuksen pitää dosentti Suvi Nenonen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Koulutus jakautuu kahteen osaan; ensin tutustutaan nykyaikaisen ja tulevaisuuden työkulttuurin erityispiirteisiin, minkä jälkeen tutkitaan erilaisia työnteon ympäristöjä ja siihen liittyviä tulevaisuuden trendejä.

 

Lisätietoja koulutuksista antaa TATin pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara, lauri.vaara@tat.fi. Katso myös muut maksuttomat koulutuksemme opettajille!