Osallistuimme Maailman kiertotalousfoorumi WCEF 2019:n sivutapahtumaan, nuorille suunnattuun We want future! -festivaaliin. Kun WCEF:ssä kiertotaloudesta keskustelivat ympäri maailmaa paikalle saapuneet liike-elämän ja politiikan toimijat, annoimme me äänen nuorten ajatuksille – eli heidän, joita Oodissa järjestetyn We want future! -tapahtuman nimessäkin mainittu tulevaisuus eniten koskettaa.

TATin pisteellä järjestettiin kiertotalousaiheiset kuvaukset, joissa nuoret pääsivät ensin katsomaan animaatiovideon, joka selitti kiertotalouden periaatteet yksinkertaisesti. Tämän jälkeen he kirjoittivat liitutaululle, mitä itse tekisivät toisin kiertotalouden edistämiseksi. Lopuksi nuoret ikuistettiin valokuviin, jotka he saivat itselleen muistoksi.

Yhteensä yli sadan nuoren vastauksissa oli havaittavissa selkeitä teemoja:

  • Yhteiskäyttö
    Nuoret toivat vastauksissaan usealla eri tavalla esille tavaroiden yhteiskäytön. Joukossa oli muun muassa vaatelainaamoiden, joukkoliikenteen ja yhteisomistuksessa olevien tavaroiden, kuten taloyhtiöiden yhteisten siivousvälineiden, laajempi käyttö. Myös tyhjillään olevia toimistotiloja ehdotettiin muunnettavan coworking-tiloiksi. Nämä kaikki esimerkit vähentävät tarvetta tavaroiden omistamiselle, jolloin resurssit ovat tehokkaammassa käytössä, kun useampi henkilö voi niitä käyttää.
  • Uusiokäyttö
    Nuorilla oli myös innovatiivisia ehdotuksia siitä, kuinka arkisetkin asiat voidaan hyödyntää raaka-aineina. Nuoret esimerkiksi ehdottivat jo käytetyn suihkuveden hyödyntämistä uudelleen wc-vetenä sekä ihmisten ulosteen käyttämistä lannoitteena.
  • Ruokailutottumukset
    Kolmas selkeä teema nuorten vastauksissa liittyi ruokailutottumuksiin. Nuoret halusivat suosia kotimaisia elintarvikkeita, sillä niiden kuljettamisen tuottama hiilijalanjälki on pienempi kuin ulkomailta tuotujen elintarvikkeiden. He myös ilmoittivat lihansyönnin vähentämisen tekona hillitä hiilijalanjälkeään. Vastauksissa toistui myös ruokahävikin pienentäminen.

 

Kiertotalous ei ole pelkkää kierrätystä 

Vaikka liitutauluille kirjatuista lupauksista pystyi tunnistamaan selkeästi nuoria puhuttelevia teemoja kiertotalouden parantamiseksi, kävi samalla myös ilmi, että kiertotalouden periaatteiden tunnistamisessa on vielä paljon oppimista. Yli kolmannes vastaajista nimittäin toi lupauksissaan esille, että aikoo jatkossa kierrättää tehokkaammin.

Kierrätys toki on tärkeää, jotta saamme nyt käytössä olevat materiaalit takaisin kiertoon ja uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Nykyinen ajattelumme kuitenkin perustuu siihen, että jätteet kierrätetään tuotteen elinkaaren lopuksi. Kiertotalousajattelu puolestaan tähtää siihen, ettei jätettä edes tulisi – jo tuotteen suunnitteluvaiheessa määritetään, miten valmistusprosessissa syntyvät raaka-aineiden ylijäämät hyödynnetään ja kuinka tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa raaka-aineet voidaan jälleen uusiokäyttää.

We want future! -tapahtumassa kerätyistä vastauksista kierrätykseen liittyvät keskittyivät pitkälti muovin kierrätykseen. Muovin kierrätys on ollut viime aikoina paljon esimerkiksi mediassa läsnä, minkä myötä ihmisten tietoisuus on lisääntynyt. Nyt on aika lisätä tietoisuutta myös kiertotaloudesta.

 

Lue myös TATin kesätyöntekijöiden ajatuksia kiertotaloudesta heidän vietettyään erilaisen työpäivän We want future! -tapahtumassa! 

Kiertotaloutta voi opiskella Bisneskurssien kiertotalousmateriaalin avulla. Materiaali on opettajien vapaasti ladattavissa Bisneskurssien sivuilta, ja se tarjoaa sisältöä 20 oppitunnin verran. Lisäksi kiertotalouteen tutustutaan Bisneskurssien kurssilla 3. Globaalit markkinat. Seuraa myös uutisointiamme, sillä syksyllä julkaisemme uusia kiertotalousaiheisia videoita ja animaatioita!