Tekoälyllä tarkoitetaan sellaisia ohjelmistoja, jotka kykenevät suorittamaan itsenäisesti älykkäinä pidettyjä toimintoja. Tekoäly liittyy olennaisesti digitalisoituvaan työelämään ja arkeen; se uhkaa monia perinteisiä aloja, mutta samalla luo koko ajan uusia mahdollisuuksia. Tekoäly on yhä vahvemmin läsnä jokaisen arjessa, ja siksi siitä on syytä olla vähintäänkin tietoinen.

Tekoäly ja digitalisaatio sopivat ajankohtaisena näkökulmana lähes kaikkeen laaja-alaiseen tarkasteluun ja erityisesti osaksi monitieteistä ja luovaa osaamista sekä yhteiskunnallista osaamista (LOPS 2019). Lisäksi tarkempia yhtymäkohtia lukion opetussunnitelmaan löytyy kokonaisuuksista FI3 Yhteiskuntafilosofia ja erityisesti ET6 Tulevaisuus.

 

Tulevaisuuteni tekoäly -oppimateriaali

Tekoälyyn liittyvien aiheiden opiskeluun tarjoamme digitaalisen Tulevaisuuteni tekoäly -oppimateriaalin. Oppimateriaalissa pureudutaan siihen, mitä tekoäly on sekä miten se vaikuttaa elämään nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on tukea opiskelijan oman tulevaisuuteen suuntaavan näkemyksen ja syvällisen ymmärryksen kehittymistä, ja että oppimateriaalin opiskeltuaan nuori muodostaa oman henkilökohtaisen näkemyksensä tekoälystä.

Tekoälyä käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista useiden tehtävätyyppien avulla. Mukana on mm. podcasteja, videoesimerkkejä ja Microsoftin tarjoamia tekoälykokeiluja. Sisällöt muodostuvat neljästä lyhyestä oppimismoduulista laajuuden ollessa 1op tai n. 19 tuntia opiskelua.

Oppimateriaali on maksuton. Tulevaisuuteni tekoäly -oppimateriaali on tuotettu syksyllä 2019 yhteistyössä Microsoftin, Clanedin ja Porkkalan lukion kanssa.

 

Näin otat materiaalit käyttöön

  1. Tilaa digitaalinen oppimisalusta osoitteesta bisneskurssit@tat.fi. Saat sähköpostitse linkin tilaamaasi materiaaliin.
  2. Jaa saamasi kurssilinkki opiskelijoille.
  3. Katso ohjeet opettajalle ja ohjeet opiskelijoille oppimisalusta Clanedin käyttöön liittyen.
  4. Osallistu halutessasi maksuttomaan opettajankoulutukseen, jossa perehdytään Clanedin peruskäyttöön.

 

Koulutukset

Järjestämme opettajille maksuttomia koulutuksia mm. Claned-oppimisalustan käytöstä ja tulevaisuuden työelämästä. Katso ajankohdat ja lisätietoa Koulutus-sivultamme!

Katso myös muut materiaalimme lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille!