Att kunna prata flera språk är ofta en rikedom i arbetslivet och därför finns våra kurser även på svenska. För att fira Svenska dagen bad vi en svenskspråkig elev att berätta vad det svenska språket och tvåspråkigheten betyder för henne. Glad Svenska dagen!

Från ankdammen till stora världen

Halo! Hola! Hello! Hej! Så kunde det låta då kunder steg över tröskeln till cafét där jag sommarjobbade i somras. Jag njöt av mitt jobb, inte bara för att jag fick spendera tid i skärgården, utan för att en stor del av kunderna var turister. På en och samma dag kunde jag ha konversationer med folk från tre olika kontinenter. De korta konversationerna var intressanta och givande, och under sommarens lopp lärde jag mig att det bästa språket att tala på alltid var kundens modersmål.

Jag är född finlandssvensk och har därför ärvt två hela ordförråd gratis. Detta är en rikedom jag alltid kommer att glädjas över. Svenskan har gett mig mycket i språkväg eftersom det ligger nära så många andra språk. Allt som behövdes var två säsonger av TV-serien Skam för en fin konversation om vädret med en norsk kund. Samma gäller med tyskan. Två gymnasiekurser i tyskan gav mig mer än väl, för att servera kaffe på tyska.

Svenskan är alltså en slags förstart eller genväg i språkens värld som man inte skulle ha med enbart finska i bagaget. Men svenskan är inte bara ett hjälpmedel ute i stora världen. Den är även mycket hjälpsam i mindre kretsar. Finlandssvenska ankdammen är känd för sina starka band och vänners vänner som oundvikligen känner varandra. Detta gör även möjligheten till kontakter i businessvärlden ypperlig. Det finns alltid ett brett socialt nätverk som man gärna kan dra nytta av. En stark social samverkan ger en bra förutsättning för att samarbeta med andra också i arbetslivet, både nationellt och internationellt. Dessutom har minoriteter ofta en tolerant och nyfiken inställning till andra kulturer, något som är av stort värde framför allt när det kommer till att sälja Finland ute i stora världen.

För mig betyder svenskan möjligheter och trygghet.

Nellie Rajala, Gymnasiet Lärkan