Ongelmanratkaisukykyä ja uusia ideoita – nuoret tunnistavat omia vahvuuksiaan Sitran kanssa Takeoffissa

Vajaan kuukauden kuluttua järjestettävässä Takeoff-tapahtumassa paneudumme tulevaisuuden työelämätaitojen lisäksi nuorten näkemyksiin ajankohtaisista ilmiöistä. Yhden tapahtuman workshopeista nuorille pitää Sitra, jonka tehtävä on kehittää kestävää tulevaisuutta Suomelle. Nuoret ovat huolissaan maapallon tilasta ja valmiita muuttamaan maailmaa. Sitra haluaakin ongelmanratkaisukykyä kiertotalouden kautta...

Mistä syntyy tehokas vaikuttaminen? Nuoret ottavat tarvittavat taidot haltuun Telan workshopissa Takeoffissa

Viime viikolla esittelimme lähestyvän Takeoff-tapahtuman tiimoilta yhteistyökumppanimme Nordean workshopin nuorille. Takeoffissa toisen asteen opiskelijat pääsevät konkreettisesti tutustumaan tulevaisuuden työelämään yritysten järjestämissä työpajoissa, kurkistamaan startup-maailmaan Slush-vierailun kautta ja verkostoitumaan muiden...

Från ankdammen till stora världen – Tvåspråkigheten ger mig möjligheter

Att kunna prata flera språk är ofta en rikedom i arbetslivet och därför finns våra kurser även på svenska. För att fira Svenska dagen bad vi en svenskspråkig elev att...

Takeoffissa Nordea johdattelee nuoria pohtimaan luottamuksen merkitystä työelämässä ja taloudessa

TATin Bisneskurssien suurin yksittäinen tapahtuma Takeoff lähestyy huimaa vauhtia! Takeoffissa haluamme tarjota toisella asteella opiskeleville nuorille konkreettisen mahdollisuuden tutustua tulevaisuuden työelämään. Koska tämä ei onnistuisi ilman työelämän edustajia eli...

Bisneskursseilla kansainvälinen näkökulma lukio- ja ammatilliseen opetukseen

Maailma muuttuu yhä pienemmäksi, ja globaaleilla megatrendeillä on valtava vaikutus niin yritysten kuin yksittäisten ihmistenkin toimintaan. Koska nuorille on nykypäivänä luontaista omaksua kansainvälisiä vaikutteita ja olla kosketuksissa vieraisiin kulttuureihin,...

Opiskelija, kiinnostaako sinua talous, raha ja yrittäjyys? Pohditko kenties jatko-opintoja kauppakorkeakoulussa?

Aalto-yliopiston huippuprofessorit Vesa Puttonen ja Teemu Malmi tuottivat lukiokurssin juuri sinua varten. Suorita TATin maksuton Bisneskurssi itsenäisinä verkko-opintoina joulukuussa!   Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja Otavan Opisto tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden...

Kiertotalous vastaa talouden megatrendeihin

Yhteiskuntaan ja talouteen vaikuttaa useita erilaisia globaaleja megatrendejä eli maailmanlaajuisia suuntauksia, joita talouden toimijoiden ei kannata jättää huomiotta. Näitä megatrendejä on lukuisia, ja Globaalit markkinat -kurssilla lähempään tarkasteluun on...

Miten Bisneskursseilla opitaan työelämätaitoja?

Harjoittaako ruotsalaisten brändien vetovoiman analysointi empatiaan liittyviä taitoja, ja olisiko kyseenalaista ylipäänsä väittää niin? Tätä mietin päivittäessäni Bisneskurssien työelämätaitoja, ja yhdistäessäni niitä eri harjoituksiin. Ajoittaisista haasteista huolimatta Bisneskurssien sisältöjen...

Tulevaisuuden työelämätaidot 2.0

Bisneskursseilla harjoiteltavat tulevaisuuden työelämätaidot on nyt päivitetty vastaamaan yleiseurooppalaista yrittäjyyskasvatuksen linjaa. Erillisillä taitotavoitteilla tuetaan kokonaisvaltaista osaamisen kehittymistä kursseilla niin, että tiedot ja taidot täydentävät sopivassa suhteessa toisiaan.   Tulevaisuuden työelämätaidot pohjautuvat EntreCompiin...

Kiertotalouskoulutusta opettajille Helsingissä 30.10.

Kiertotaloudella irrotetaan taloudellinen hyvinvointi luonnonvarojen ylikulutuksesta. Miksi näin tehdään ja miten se tapahtuu? Mitä nuorten – ja oikeastaan jokaisen aikuisenkin – tulisi tietää kiertotaloudesta? Kiertotalous on yksi näkyvä teema...

Takeoffin ilmoittautuminen on nyt auki!

Takeoff (ent. Slush Youth) järjestetään jälleen 5.12. Helsingissä. Takeoff on Euroopan suurin bisnestapahtuma toisen asteen nuorille, ja samalla myös Slushin virallinen sivutapahtuma. Takeoff tarjoaa nuorille näköalapaikan startup-maailmaan ja mahdollisuuden...

Tykkää meistä Facebookissa!

Bisneskurssit löytyy nyt myös Facebookista. Sivua seuraamalla pysyt ajan tasalla Bisneskurssien ympärillä tapahtuvista, ajankohtaisista asioista. Julkaisemme sivulla mielenkiintoista asiaa niin opettajille, opiskelijoille kuin muillekin sidosryhmille. Tykkää meistä Facebookissa: @Bisneskurssit

Euroopan suurin nuorten bisnestapahtuma Takeoff Slushin yhteydessä

Nuoret haluavat lisää opetusta yrittäjyydestä ja työelämästä, selviää Taloudellinen tiedotustoimisto TATin teettämästä tutkimuksesta. Myös nuorille suunnatun Takeoff-bisnestapahtuman suosio kertoo nuorten kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan. Startup-tapahtuma Slushin yhteydessä järjestetty Slush Youth...

Opettaja, haluatko lisätietoa kiertotaloudesta? 

Kiertotalous on asia, josta nuoret haluavat oppia lisää, kuten kesätyöntekijämme kirjoittivat Sitran blogissa. Yksi tapa oppia on opiskella sitä asiaan perehtyneen opettajan ohjauksessa. Siksi TAT järjestää kiertotalousopetusta opettajille tulevan syksyn aikana. ...

Bisnesvuosi yhdistää TATin Bisneskurssit ja NY:n Vuosi yrittäjänä -ohjelman

Bisnesvuosi on uusi kokonaisuus, jossa yhdistyvät TATin Bisneskurssit ja Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma. TATin neljästä Bisneskurssista on koottu valikoivasti materiaalia, jotka täydentävät Vuosi Yrittäjänä -ohjelman askeleita. Näin opiskelija saa sekä harjoitella yrityksen...

Opopassi – digitaalinen materiaali lukion opinto-ohjaukseen nyt kaikkien saatavilla

Opopassi on opinto-ohjauksen digitaalinen työkalu, jonka avulla opiskelija voi suorittaa lukion opetussuunnitelmaan perustuvan valtakunnallisen OP2-kurssin. Opopassi julkaistiin tänään, ja on nyt kaikkien opettajien ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. Opopassi on...

Bisneskurssit lukuvuonna 2018-2019: päivitykset sisältöihin ja alustaan

Viime kevään ja kesän aikana on tehty päivityksiä niin Bisneskurssien sisältöihin kuin Claned-oppimisalustaankin. Jatkuvan kehittämistyön tuloksena käsillä on nyt entistä hiotumpi kokonaisuus ja syksyllä luvassa on vielä lisää kiinnostavia uudistuksia,...

Työelämä tutuksi kesätyön kautta

Tänäkin kesänä Suomessa työllistyi reilu 100 000 kesätyöntekijää, ja moni nuori pääsi elämänsä ensimmäiseen työpaikkaan. Koska TATin missiona on valmistaa nuoria työelämään, kantoi TATkin kuluneen kesän aikana kortensa kekoon nuorten työllistämisen suhteen. TATin toimistolla pyöri...

TAT & Sitra: Kiertotalous nuorten silmin

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin sekä Sitran kesätyöntekijät kertovat lyhyesti, mitä on kiertotalous.  

Mukavia kokemuksia kesätyöntekijöistä 

Kun kesätyöntekijä tulee taloon, niin yleensä tämä kirjoittaa omista kokemuksistaan. Tällä kertaa teemme toisin päin, ja minä kirjoitan kokemuksistani kesätyöntekijöistä.   Meillä oli TATissa kahden viikon ajan neljä innokasta ja...

Bisnestä pedagogiikka edellä

Pedagogisen käsikirjoituksen vaikuttavuudesta TATin Bisneskursseilla. TATin toisen asteen Bisneskurssien kiivain rakennusvaihe alkaa olla ohi. Lukukauden 2016–2017 aikana kaksi ensimmäistä kurssia 1. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminenja 2. Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot rantautuivat lukioihin ja...

Oppiainerajat ylittävälle yhteistyölle on huutava tarve

Kun kysytään millä tahansa foorumilla maailman suurimmista ongelmista, kärkeen nousevat talouteen ja ympäristöön liittyvät kysymykset, kuten ilmastonmuutos tai tulojen epätasainen jakautuminen. Kolmanneksi nousevat tyypillisesti sodat ja konfliktit, jotka usein...

Kaupankäynti on osa yleissivistystä

Työelämä muuttuu, koulutus muuttuu sen mukana. Osaammeko tunnistaa perinteisten kouluaineiden rinnalla tarvittavia oppeja, joita tarvitaan muuttuvassa työelämässä? Digitalisaatio, globalisaatio ja teknologinen kehitys mullistavat työelämää vauhdilla. Moni työssäkäyvä on jo...

Bisneskursseja suorittaneille nuorille jaossa Kutsuvat sitä pöhinäksi -kirjastipendi

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin toisen asteen hanke Yrityselämän nuoret sukupolvet haluaa tarjota kaikille bisneskursseja hyödyntäville oppilaitoksille Kutsuvat sitä pöhinäksi -kirjastipendin jaettavaksi parhaiten kursseista suoriutuneille opiskelijoille. Jo miltei 100 lukiota ja ammattioppilaitosta on...

Maailma pelastuu ja bisnes pyörii – tätä on kiertotalous

Ympäristönsuojelu ja talous eivät ole vastapareja. Kiertotaloudessa kyse on tuotteiden elinkaaren pidentämisestä ja uudelleen hyödyntämisestä. Päivi Kosunen paasasi kavereille jo opiskeluaikana, kuinka turhaa on asettaa vastakkain ympäristö ja talous....

Rauhanvälitystä ja neuvottelutaitoja – TAT ja CMI aloittivat yhteistyön

TAT ja CMI ovat aloittaneet yhteistyön neuvottelu- ja yhteistyötaitojen parantamiseksi kouluissa. Yhteistyötä tehdään muun muassa TATin bisneskurssisisällöissä. CMI ja TAT käyvät myös yhdessä puhumassa 8.-luokkalaisten vanhempainilloissa siitä, miten vanhemmat...

Yrittäjyyttä kaikille ≠ yrittäjiä kaikista

TATin työntekijänä minulta usein kysytään, miksi haluamme kaikista nuorista yrittäjiä? Välillä jopa päivitellään, että on edesvastuutonta kehottaa nuoria sokeasti seuraamaan unelmiaan. Siinä sitä sitten ollaan, kun kympin tyttö meneekin...

Slush Youth osoitti sen jälleen: business kiinnostaa nuoria

”Olkaa rohkeita nyt ja aina.” Näillä sanoilla avattiin Slushin sivutapahtuma Slush Youth 2017 perjantaina 1.12. Haaga-Helian auditoriossa. Paikalla oli yli 300 innokasta lukiolaista Suomesta ja Ruotsista verkostoitumassa ja kartuttamassa...