Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen painottaa vastuullisuuden merkitystä liiketoiminnan arjessa. Vastuullisuus ei ole ylimääräinen lisä, vaan oleellinen osa yrityksen ydintoimintaa.

 

Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen tunnistaa vastuullisuuden tärkeyden yritystoiminnan ytimessä. ”Yrityksen sisällä vastuullisuus on juuri niin laajaa kuin siitä halutaan tehdä. On tärkeää, että yritys miettii erityisesti sitä, missä juuri sen vaikutukset ovat ja mihin yritys voi vaikuttaa päivittäisellä toiminnallaan”, Järvinen toteaa.

Lidlin osalta suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät tuotanto- ja toimitusketjuissa. ”Ruuan tuotanto- ja toimitusketjut koskettavat lukemattomia ympäristöjä ja ihmisiä ympäri maailmaa. Suurin vaikutus ilmastoon onkin juuri siinä, miten raaka-aineita tuotetaan. Isona toimijana pyrimme vaikuttamaan alkutuotantoon muun muassa panostamalla ihmisoikeuksien toteutumisesta ja ympäristön kunnioituksesta kertoviin sertifikaatteihin omien merkkien tuotteissa,” Järvinen kertoo.

Lidlin vastuullisuusohjelmaan kirjattu hiilineutraalius vuonna 2025 on kova tavoite, sillä haasteita synnyttävät yllättävätkin asiat, kuten Suomen laajuus ja vähäpäästöisten polttoaineiden saatavuus. Tällä hetkellä kiertotalouden henkeä uhkuvia biokaasurekkoja on Lidl Suomella käytössä yksi. Rekka toimii Lidl-myymälöiden ruokahävikistä tuotetulla biokaasulla. Sähkön osalta päästöt on ollut helpompi nollata siirtymällä uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön. Ne päästöt, joita muodostuu väistämättä teknologian ja muiden rajoitusten puitteissa, kompensoidaan.

Järvinen muistuttaa Lidlin olleen jo pitkään ykkösenä ruokahävikin torjunnassa, kierrätyksessä ja kiertotalouden periaatteiden implementoinnissa: ”Lidl on toiminut jo 70-luvulla ”hyvää ei kannata heittää hukkaan” -periaatteella. Meidän mielestämme hyvässä liiketoiminnassa hyödynnetään kaikki resurssit, eikä resursseja heitetä roskiin”.

 

Kuluttajien käyttäytymisellä ja yritysten vastuullisella toiminnalla on tiivis suhde

Isotkaan yritykset kuten Lidl eivät harjoita liiketoimintaa tyhjiössä. Teknologian kehitys ja kuluttajien tottumukset vaikuttavat suuresti siihen, miten yritykset voivat toimia. ”Kun kukaan ei enää kaipaa kahvipöytään paperista luettavaa, on helppo luopua paperista,” Järvinen muistuttaa.

”Yrityksen vastuullisuudelle elinehto on se, että sen toiminta on kannattavaa. Kaupat pystyvät tekemään valintoja tiettyyn pisteeseen asti ja jossain vaiheessa kestävän kehityksen suuret linjat tulee vetää valtion tasolla ja globaaleissa ympäristöissä”.

Kuluttajilla on suuri rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa: myytti siitä, että yksittäisen ihmisen valinnat eivät vaikuta mihinkään, tulee rikkoa. ”Kauppaa ei ole olemassa sen jälkeen kun se lakkaa tuottamasta voittoa, joten kuluttajien valinnat ohjaavat luonnollisesti sitä, mitä kaupan on pidettävä valikoimassa. Kaupan ykköstavoitteena on kuitenkin pystyssäpysyminen”, Järvinen haastaa kuluttajia.

Tekemällä tiettyjä päätöksiä ja linjauksia, kuten Lidl vastuullisuusohjelmansa kanssa, yritys voi viestittää muille toimijoille ympäristön olevan asia, joka heitä kiinnostaa ja vie eteenpäin. Järvinen kehottaakin muita yrityksiä ottamaan mallia Lidlin toiminnasta: ”Tällä haluamme viestittää olevamme samassa rintamassa ilmastomuutoksen vastaisessa taistelussa ja näyttää myös esimerkkiä muille yrityksille”.

”Vastuullisuuden vaikuttavuus on arkipäivän valinnoissa ja teoissa, sekä kuluttajien osalta että yrityksen toiminnassa. Tuntuu siltä, että vielä jokin aika sitten vastuullisuus nähtiin lisäarvotekijänä tai luksuksena, mutta meidän näkemyksemme mukaan se ei ole sitä. Jotta kehitystä tapahtuisi ja tuotantoketjut muuttuisivat, tulee vastuullisuuden olla läsnä arkisissa valinnoissa eikä vain juhlapyhinä,” Järvinen tiivistää.

 

Lidlin tuore vastuullisuusohjelman tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2025. Tuotevalikoiman, työntekijöiden, ympäristön, yhteiskunnan ja yhteistyökumppaneiden vastuullisuuskokonaisuus tuo vastuullisuuden osaksi arkipäivää.

Tutustu ohjelmaan täällä.